Αρχική Νέα Τοπικά Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

9


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή των επενδύσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Μέτρων 4.4, 4.5, 4.6 και 4.7 των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006. Υποβλήθηκαν συνολικά 220 επενδυτικά προγράμματα, αξιολογήθηκαν θετικά τα 122, εγκρίθηκε η υπαγωγή των 117, ενώ 5 επενδυτικά προγράμματα είναι δυνατό να ενταχθούν ως υπαγώγιμα εφ’ όσον εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι. Τα εγκεκριμένα προγράμματα έχουν συνολικό Προϋπολογισμό 12.834.460,80 Ευρώ και το ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης κυμαίνεται από 60% έως 75% της επένδυσης δηλαδή 7.839.394,30 Ευρώ.


Οι επιστολές γνωστοποίησης στους ενδιαφερόμενους έχουν ξεκινήσει να ταχυδρομούνται από την επομένη ημέρα της καταληκτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και σήμερα ταχυδρομήθηκαν και οι τελευταίες. Οι απορριπτόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής τους, ενώ οι υπαγώγιμοι επενδυτές οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε επιστολές που λαμβάνουν.


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο συνολικός Προϋπολογισμός των προσκλήσεων που είχαν βγει ήταν μόλις 1.744.838,31 Ευρώ και το ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης μόνο 1.126.001,00 Ευρώ. Εξασφαλίστηκαν δηλαδή επιπλέον 6.713.393,30 Ευρώ Δημόσιας Επιχορήγησης προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών σχεδίων που πληρούσαν τις απαραίτητες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις.


Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί η συνεισφορά των στελεχών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΕΤΑΛ ως Δομής Υποστήριξης καθώς και των Μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν ανά Μέτρο:


Μέτρο
Τίτλος
Κατηγορία Πράξεων
Αριθμός Επενδύσεων που Εγκρίνονται
Συνολικός Εγκεκριμένος
Π/Υ (Ευρώ)
Ποσοστό Ενίσχυσης
Ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης (Ευρώ)
4.4
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

12
2.120.537,00
65%
1.378.349,05
4.5
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
58
77.952,00
70%
54.566,40ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
3
87.971,80
75%
65.978,85
4.6
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
10
2.367.000,00
60%
1.420.200,00ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
24
7.084.000,00
60%
4.250.400,00ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΗ ΓΕΩΡΓΟΙ
7
870.000,00
60%
522.000,00ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΕΩΡΓΟΙ
1
110.000,00
60%
66.000,00ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
2
117.000,00
70%
81.900,00
4.7
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

0


0
ΣΥΝΟΛΟ:
117
12.834.460,8


7.839.394,3