Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής την Πέμπτη

Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής την Πέμπτη

33


Συνεδριάζει την Πέμπτη, 08/09/2005,  στη 1.00 μ.μ. η  Νομαρχιακή Επιτροπή  Β΄ (στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου) με τα εξής θέματα στην ημερήσια   διάταξη:
1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και  κατακύρωση του έργου: “Αποκατάσταση προβλημάτων δρόμου Καλαμωτής-Κώμης”
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και  κατακύρωση του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Χίου”
3. Εκδίκαση ένστασης  για το έργο: “Αρδευτικό έργο Πυτιούς -Αποπεράτωση”
4. Έγκριση ΕΣΥ και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για ανάθεση της: “Μελέτη ενοποίησης των αναπτυξιακών εταιρειών ( ΕΤΑΧ ΑΕ και ΕΝΑ Χίου ΑΕ)” βάσει  του άρθρου 10 τουΝ.3316/2005
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:”Βελτίωση εγκαταστάσεων στην παιδική κατασκήνωση Σκλαβιών “.
6. Έγκριση του 2ου   ΑΠΕ  του 2ου  ΠΚΤΜΝΕ  και Ιης Σ.Σ. του έργου : “Διαμόρφωση χώρου παλαιών τουαλετών στο ισόγειο της ΑΕΝ  Χίου “.
7. Έγκριση του Ιου ΑΠΕ του Ιου ΠΚΤΜΝΕ και της Ιης Σ.Σ. του έργου :  ” Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Νομού Χίου “.
8. Έγκριση του Ιου ΑΠΕ του Ιου ΠΚΤΜΝΕ & χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου :  ” Εργασίες Ανάδειξης Αρχαιολογικού χώρου ΄΄  Ρημόκαστρο  ΄΄  Ν. Χίου “.
9. Έγκριση μελέτης τ.δ. και δημοπράτησης του έργου : ” Εργασίες βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης Οδικού Δικτύου Βόρειας Χίου “.
10. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου.
11. ΄Εγκριση οριστικής μελέτης  τ.δ.και δημοπράτησης της μελέτης του έργου: ” Ολοκλήρωση μελετών φράγματος Σαραπιού και συνοδών έργων   “.
12. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου.
13. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου : ”  Κατασκευή τμήματος Πυργί – Ολύμποι “
14. Έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου :Ανακατασκευή  πλατείας οικισμού Παγίδας Δήμου Ιωνίας
15. Έγκριση 1ου σταδίου της: “Μελέτη Κτιριακών υποδομών Κολεγίου Χίου  για την στέγαση των υπηρεσιών της Ν.Α.Χίου” 
16. Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με την Αστική μη κερδοσκοπική  εταιρεία “Μίκης Θεοδωράκης” στα πλαίσια του έργου : Συμμετοχή Ν.Α.Χίου  στις εκδηλώσεις τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη.
17. Ορισμός Δικηγόρου και Συμβολαιογράφου για την αγορά οικοπέδου για το έργο: ” Αγορά παρακείμενου οικοπέδου στο Ιο και 3ο Λύκειο Χίου για την επέκταση του αύλειου χώρου και των χώρων άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων του Σχολείου  “
18. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή κατά της ΝΑΧ από τροχαίο ατύχημα ( Υπόθεση Σακαράκη)
19. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την δυνατότητα υπογραφής από Νομάρχη για θέματα σχεδίου πόλεως Δ. Χίου
20. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις εγγράφων της Δ.Τ.Υ.