Αρχική Νέα Τοπικά Προέγκριση δημοπράτησης θέσης τεχνικού συμβούλου Βοτανικού Κήπου Δ. Ιωνίας

Προέγκριση δημοπράτησης θέσης τεχνικού συμβούλου Βοτανικού Κήπου Δ. Ιωνίας

11


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του Υποέργου 2 “Τεχνικός Σύμβουλος Επισήμανσης – Συλλογής – Παραγωγής Αυτοφυούς Φυτικού Υλικού του Αιγαίου” της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Βοτανικού Κήπου του Αιγαίου στο Δήμο Ιωνίας, Νομού Χίου”.
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 215.000 Ευρώ είναι ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Ν.Α, Χίου.