Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις φυσικών μέχρι και τη Δευτέρα για πρόσληψη

Αιτήσεις φυσικών μέχρι και τη Δευτέρα για πρόσληψη

4

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 Φυσικών- Χημικών- Βιολόγων κλπ που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2005, καλούνται σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για μόνιμο διορισμό σε ΜΙΑ μόνο Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι από 9/9 έως 12/9/2005.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με τα Γραφεία της Δευτεροβάθμιας από 10.30-13.30.