Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη 3 προσλήψεις στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

3 προσλήψεις στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

4

Τρεις θέσεις προσωπικού θα καλυφθούν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν για να καλύψουν τις θέσεις:
– Γραμματέως (1 θέση)
– Ψυχολόγου (1 θέση) και
– Υπεύθυνου Αγωγής Σταδιοδρομίας (1 θέση).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο δικτυακό τόπο www.ideke.edu.gr και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πρόσκληση αφορά αδιόριστους πτυχιούχους.