Αρχική Νέα Τοπικά ΨΑΡΑ: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής της προβλήτας

ΨΑΡΑ: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής της προβλήτας

12


Υπογράφτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου η σύμβαση κατασκευής του έργου “Νέας εξωτερικής προβλήτας λιμένος Ψαρών” από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την ανάδοχο εταιρεία “ΝΕΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΑΤΕ”.
Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται σε 1.962.405 ΕΥΡΩ και η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 13 ΜΗΝΕΣ, δηλαδή μέχρι 10/10/2006.