Αρχική Νέα Τοπικά Παρόν & Μέλλον: Πρόταση για δημιουργία Ελληνοτουρκικού Κολεγίου

Παρόν & Μέλλον: Πρόταση για δημιουργία Ελληνοτουρκικού Κολεγίου

11

Την πρόταση να δημιουργηθεί Ελληνοτουρκικό Κολλέγιο στη Χίο κατέθεσε ο συνδυασμός “Χίος Παρόν & Μέλλον”, έτσι ώστε να συζητηθει στο επόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο.Η πρόταση καταρτίστηκε για το συνδυασμό από τη νομαρχιακό σύμβουλο Ισαβέλλα Μπουρνιά, η οποία καθορίστηκε και ως εισηγήτρια στο συμβούλιο.
Με την πρόταση προτείνεται η δημιουργία Ελληνοτουρκικού Κολεγίου σε επίπεδο μεταπτυχιακού, με έδρα την Χίο και με στόχο την  προώθηση της επιχειρηματικότητας και της έρευνας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος Ελλάδος -Τουρκίας.
Το προφίλ και το περιεχόμενο του Κολεγίου θα προσδιορίζεται από προσφερόμενα  μαθήματα και ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Universitasi Ege της Σμύρνης, που θα καταρτίσουν από κοινού διδακτικά και ερευνητικά προγράμματα σε διάφορους τομείς όπως
* Γνωριμία και σύγκριση του  Ελληνικού με το Τουρκικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
* Ελληνικό και Τουρκικό εμπορικό δίκαιο, ομοιότητες και διαφορές.
* Ελληνική και Τουρκική επιχειρηματική κουλτούρα, ομοιότητες και διαφορές.
* Οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και δικαιακά ζητήματα της διασυνοριακής περιφέρειας Ελλάδος-Τουρκίας σε σχέση με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
* Ιστορία Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, αντιλήψεις, μύθοι και πραγματικότητες.
* Ελληνική και Τουρκική Δημόσια Διοίκηση, περιθώριο για βελτίωση.
* Ελληνική γλώσσα.
* Τουρκική γλώσσα.
* Αγγλική επιχειρηματική ορολογία.
Η δράση αυτή προτείνεται να ενταχθεί στο μέτρο 2.6 της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας INTERREG III.