Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διαμαρτυρία Δασκάλων για ευέλικτη ζώνη

Διαμαρτυρία Δασκάλων για ευέλικτη ζώνη

6

 
Όσο αιφνιδίασε πέρυσι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ανακοινώνοντας την παύση του πιλοτικού προγράμματος της ευέλικτης ζώνης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυβέρνηση, άλλο τόσο αιφνιδίασε η υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού.
Χωρίς να έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και χωρίς καμία υποδομή επιφόρτισε τα δημοτικά με το συγκεκριμένο θεσμό, που περισσότερο τον υποβαθμίζει παρά τον αναδεικνύει.
Και αυτό γιατί το μόνο που γίνεται είναι η μείωση των 9 ωρών ελληνικής γλώσσας σε 7, και η δρομολόγηση ενός δίωρου “ευέλικτης ζώνης”. Χωρίς να προβλέπονται επιπλέον δαπάνες για το θεσμό, χωρίς καμιά επιστημονική στήριξη, χωρίς να έχουν προσαρμοστεί τα βιβλία ή να υπάρχει βιβλιογραφία.
Εκφράζοντας τη διαφωνία της η Διδασκαλική Ομοσπονδίας επισημαίνει τον αυταρχικό και πλήρες διοικητισμού πρόσωπο της ασκούμενης από το Υπουργείο Παιδείας πολιτικής, ενώ σημειώνει ότι με την υποχρεωτική εφαρμογή δημιουργείται κοινή βάση για την προώθηση της αξιολόγησης – χειραγώγησης, μέσα από την εποπτεία των προγραμμάτων από τη διοίκηση.
Καλεί την υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει την απόφαση και τους Συλλόγους Διδασκόντων να αποφασίσουν σε ειδική συνεδρίαση, εάν επιθυμούν ή όχι να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης.
Μάλιστα τονίζει ότι θα καλύψει συνδικαλιστικά όλους εκείνους τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους δασκάλους, που θα αρνηθούν να εφαρμόσουν στην Ευέλικτη Ζώνη.