Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη ΕΠΕΙΓΟΝ: αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη μέχρι τις 15/9

ΕΠΕΙΓΟΝ: αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη μέχρι τις 15/9

9

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10 και ΠΕ15 που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, έτους 2005 καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για μόνιμο διορισμό σε ΜΙΑ μόνο διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα).
Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δευτεροβάθμιας από 10.30-13.30.