Αρχική Νέα Οικονομία Διαμαρτυρία ΕΟΑΕΝ για τον αποκλεισμό των μικρών από προγράμματα

Διαμαρτυρία ΕΟΑΕΝ για τον αποκλεισμό των μικρών από προγράμματα

14

Με αφορμή την πρόσφατη προκήρυξη του προγράμματος 2.11.2 στα πλαίσια του ΕΠΑΝ, που αφορά στην στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών, τόσο ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων ( ΕΟΑΕΝ) όσο και τα Νησιωτικά Επιμελητήρια μέλη του, γίνονται αποδέκτες παραπόνων και καταγγελιών από χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Νησιωτικές περιοχές μας.


Το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, είναι ότι δεν πληρούν-οι πλειονότητα από αυτές-την προϋπόθεση για απασχόληση τουλάχιστον 1 ατόμου ως μονίμου προσωπικού και για διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. Σε αυτές, οι ιδιοκτήτες συνήθως αυτό-απασχολούνται, όπως και τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος τους που τυχόν εργάζονται σε αυτές.


Το μέγεθος της τοπικής αγοράς των Νησιώτικων περιοχών, καθώς και η δυναμική των ίδιων των επιχειρήσεων καθιστά απαγορευτική την πρόσληψη έστω και ενός υπαλλήλου, με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα 2.11.2.


Με δεδομένη την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ, ιδιαίτερα αυτών του τομέα των υπηρεσιών και του λιανεμπορίου, που για πρώτη φορά εντάσσονται σε προγράμματα επιχορήγησης στα πλαίσια του ΕΠΑΝ, αλλά και την δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης για την υποστήριξη των Νησιωτικών επιχειρήσεων, ο ΕΟΑΕΝ με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του κ.  Νικήτας Δολαψάκης, καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και την διαχειριστική αρχή του ΕΠΑΝ να προβούν στις αναγκαίες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις ώστε να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό ή οι επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων στο πρόγραμμα 2.11.2..