Αρχική Νέα Τοπικά “Τελεσίγραφο” του ΝΑΤ στη ΝΕΛ για τις οφειλές υπέρ ΚΑΕΟ

“Τελεσίγραφο” του ΝΑΤ στη ΝΕΛ για τις οφειλές υπέρ ΚΑΕΟ

9

 
Σύμφωνα με δηλώσεις στην εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” του προέδρου της ΠΕΜΕΝ και μέλους του δ.σ. του ΝΑΤ, Σάββας Τσιμπούγλου, για το θέμα “επαναφορά αιτήματος διακανονισμού υπέρ Κεφαλαίων Ασφάλισης Επιβατών Οχημάτων της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, το ΝΑΤ αποφάσισε να δώσει προθεσμία στην εταιρεία μέχρι το τέλος του μήνα για να προχωρήσει στον διακανονισμό των οφειλών της”.


Η οφειλή


Η ΝΕΛ στην αρχική της εισήγηση προς το ΝΑΤ αναφέρει ότι μετά από έλεγχο συνεργαζόμενων ορκωτών λογιστών, διαπιστώθηκε ότι το ποσό των 7,07 εκατ. ευρώ ήταν έσοδα της εταιρείας από κρατήσεις για ΚΑΕΟ τα οποία δεν απέδιδε η εταιρεία όπως όφειλε στο ΝΑΤ.


Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν όμως στη διάρκεια της συνεδρίασης “ο παραπέρα έλεγχος απέδειξε ότι έχει αποκρυφτεί το ποσό των 16 εκατ. ευρώ τα οποία εμφανιζόντουσαν ως έσοδα της εταιρείας από κρατήσεις για ΚΑΕΟ και δεν τα απέδιδαν στο ΝΑΤ”.


Δεν έλεγξε η ΔΟΥ


Οι οφειλές της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο αφορούν την περίοδο, μετά το 1998. Σύμφωνα με επιστολή της ΔΟΥ Μυτιλήνης προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, η ΝΕΛ έχει ελεγχθεί, μόνο μέχρι και την χρήση του 1998, και τα επόμενα έτη είναι ανέλεγκτα”, και προσθέτει ότι οι καταστάσεις απόδοσης ΚΑΕΟ δεν έχουν καταβληθεί στην υπηρεσία μας”.


Η ΝΕΛ


Από την πλευρά της η ΝΕΛ σε πρόσφατη επιστολή της προς το Χρηματιστήριο Αξιών επισημαίνει: “Σχετικά με τις οφειλές προς το ΝΑΤ η εταιρεία ήδη βρίσκεται στη φάση του διακανονισμού όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, ενώ μέρος των οφειλών αυτών συνεχίζει κανονικά να αποπληρώνεται σταδιακά. Συνεπώς δεν συντρέχει λόγος για έκτακτες και άμεσες ενέργειες σχετικά με το παραπάνω”, και προσέθετε μεταξύ άλλων: “Μέχρι σήμερα κανείς από τους πιστωτές που αναφέρετε δεν έχει προβεί σε καμία νομική ενέργεια κατά της εταιρείας”.


Το ΝΑΤ


Όπως επισημαίνεται σε εισήγηση των στελεχών του ΝΑΤ προς το δ.σ. του Ταμείου για το Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών Οχημάτων ισχύουν τα εξής:


“Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το ασφάλιστρο, το οποίο είναι προνομιούχο, το δ.σ. έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου, ενώ μπορεί να επιβάλει μέχρι την ολική εξόφληση των οφειλομένων πρόστιμο 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης”.


Τα ασφάλιστρα εισπράττονται με ευθύνη της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας και αποδίδονται στο ΝΑΤ εντός 40 ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου με βάση:


α) θεωρημένο αντίγραφο της προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ) από τους ανωτέρω υπόχρεους,


β) ειδικό έντυπο κατάστασης που χορηγείται από το ΝΑΤ.


ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 15/9/05)