Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ

Αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ

8

Η πολιτική της απορρύθμισης συνεχίζεται και με νέους θεσμούς

Το Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζοντας την αλαζονική πολιτική των παρεμβάσεών του στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, πέρασε στο θερινό τμήμα της Βουλής τον νόμο για τη “Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση” (υπερψήφισε μόνο το κυβερνών κόμμα).   Στη συνέχεια, κατέθεσε προς ψήφιση άλλα δύο νομοθετήματα: για το “Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας” (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και τη “Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης …”.   Με το τελευταίο νομοθέτημα καθιερώνεται, μεταξύ άλλων,  η ’βαθμολογική βάση’ ως μέτρο για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η ΠΟΣΔΕΠ καταγγέλλει αυτή την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας επιβάλλοντας θεσμούς που απορρυθμίζουν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και αλλάζουν τον χαρακτήρα και τον κοινωνικό του ρόλο.   Ενώ, παράλληλα, το ΥΠΕΠΘ ακολουθεί στην πράξη μια πολιτική εγκατάλειψης του δημόσιου Πανεπιστήμιου, αφού  δεν αναλαμβάνει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες – προτεραιότητες των Πανεπιστημίων (χρηματοδότηση, υποδομή, διδακτικό προσωπικό, φοιτητική μέριμνα, προϋποθέσεις ίδρυσης νέων Τμημάτων)  {Δες Απόφαση Δ.Ε. 18-05-05}.   Η εγκατάλειψη αυτή οδηγεί τα Πανεπιστήμια σε αδυναμία να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.


Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την αντίθεσή της στην ίδρυση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με το οποίο επιβάλλεται το “άνοιγμα” του πανεπιστημιακού συστήματος της χώρας στη “διεθνή αγορά υπηρεσιών εκπαίδευσης” και καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα να μη στηρίξει τη λειτουργία του. 


Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, επίσης, διαφωνεί με την ρύθμιση για την ’καθιέρωση βάσης για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση’, με την οποία το Υπουργείο Παιδείας επεμβαίνει αποσπασματικά, στο εξεταστικό μέρος του συστήματος πρόσβασης και δεν αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα, ενώ θα επιφέρει συρρίκνωση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.
{Δείτε αναλυτικά την απόφαση της Ε.Γ. για τους δύο νέους νόμους.}


Θέματα  μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας συζητήθηκαν θέματα μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν και αποφασίστηκε η αντιμετώπισή τους:
* Επίδομα 25 ετίας σε όλες τις βαθμίδες (δίνεται μόνο στην πρώτη βαθμίδα).   Όλες οι προσφυγές που έχουν εκδικαστεί βρίσκονται στο Συμβούλιο Επικρατείας και αναμένονται οι αποφάσεις.   Η ΠΟΣΔΕΠ θα παρέμβει άλλη μια φορά στο ΥΠΕΠΘ για να γίνει νομοθετική ρύθμιση (το έχει υποσχεθεί η Υπουργός Παιδείας στην Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ από το 2004). 
* Μη παρακράτηση φόρου για τα επιδόματα: Έχουν εκδοθεί θετικές δικαστικές αποφάσεις.  Σύντομα θα διατυπωθεί πρόταση για τη συνέχιση της διεκδίκησης.
* Περικοπή επιδόματος πενταετίας στα μέλη ΕΔΠ:  Η Υπουργός Παιδείας, υιοθετώντας γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περιορίζει τη χορήγηση προσαύξησης των επιδομάτων, για κάθε πενταετία υπηρεσίας, στα μέλη ΕΔΠ (14,67 € για κάθε επίδομα και για κάθε πενταετία).   Η ΠΟΣΔΕΠ έχει ήδη απευθύνει επιστολή διαμαρτυρίας στην Υπουργό (18-07-05).   Αναμένεται η απάντηση.  Όπου κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί νομική υποστήριξη.
* Μέλη ΕΔΠ που απέκτησαν Διδακτορικό, αλλά δεν προλαβαίνουν να εξελιχθούν (στη βαθμίδα του Λέκτορα) λόγω συνταξιοδότησης.   Διατυπώθηκε το αίτημα, να δοθεί στα μέλη αυτά παράταση της υπηρεσίας τους (στο όριο που ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ), ώστε να μπορέσουν προκειμένου να διεκδικήσουν θέση ΔΕΠ.   Η Ε.Γ. κατ΄αρχήν συμφωνεί και θα διερευνήσει τη δυνατότητα αυτή.  (Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουν με την Ε.Γ. οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, ώστε να αποτυπώσουμε την έκταση εφαρμογής αυτού του προτεινόμενου μέτρου).


Εκφυλιστικά φαινόμενα στο Πανεπιστήμιο
Η Εκτελεστική Γραμματεία συζήτησε τις καταγγελίες για ατασθαλίες και σκάνδαλα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.   Προκειμένου να αποκρουστούν τα εκφυλιστικά αυτά φαινόμενα και η διαφθορά (πρβλ. ιστοσελίδα ΠΟΣΔΕΠ “Στο εσωτερικό των ΑΕΙ”) η Ε.Γ. βρίσκεται σε επικοινωνία με τους Συλλόγους των Ιδρυμάτων, ώστε μετά από έγκυρη ενημέρωση να διατυπωθεί η θέση της ΠΟΣΔΕΠ.


Η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει επίσης:
* Επιμένουμε να διεκδικούμε από το ΥπΕΠΘ να εξασφαλίσει, όπως οφείλει, τους όρους λειτουργίας των Πανεπιστημίων, χρηματοδότηση και προσωπικό, ώστε να επιτελείται απρόσκοπτα το διδακτικό και ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων.
* Εμμένει στις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2005 και καλεί τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ, σε όλα τα ιδρύματα, να επεξεργαστούν και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα ακύρωσης των συνεπειών των νέων νομοθετημάτων.
* Καλεί τους Συλλόγους των μελών ΔΕΠ να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε, σε συντονισμό με την ΠΟΣΔΕΠ, να προγραμματιστεί η  οργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων με την νέα ακαδημαϊκή χρονιά,  και σε συνεργασία με τους φοιτητές να υπερασπιστούμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο.
* Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στην επόμενη συνεδρίασή της θα καταστρώσει  πρόγραμμα δράσης για τη νέα περίοδο, γι΄αυτό καλούνται οι Σύλλογοι να συνεισφέρουν στη διαμόρφωσή του.