Αρχική Νέα Τοπικά Τι αλλαγές φέρει το νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία

Τι αλλαγές φέρει το νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία

10

 Tα δύο νέα νομοσχέδια του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που αφορούν στη στρατολογία και τα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, μετά τη συνεδρίαση, τα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα γίνονται ισότιμα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ενώ όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο κωδικοποιείται η στρατολογική νομοθεσία που ήταν διάσπαρτη σε δώδεκα νόμους, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν εύκολα να ανατρέξουν στις πληροφορίες που χρειάζονται.
Επίσης ρυθμίζονται θέματα ανυπότακτων εξωτερικού και προβλέπεται μείωση θητείας για ορισμένες κατηγορίες στρατεύσιμων.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θητεία 6μηνης διάρκειας υπηρετούν:
– Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, ενώ πριν υπηρετούσαν εξάμηνη θητεία μόνο οι τρεις πρώτοι.
– Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
– Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
– Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
Θητεία 9μηνης διάρκειας υπηρετούν:
– Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τα τέσσερα ζώντα αδέλφια. Η ρύθμιση ίσχυε πριν μόνο για τον μεγαλύτερο αδελφό. Επίσης θητεία 9μηνης διάρκειας δικαιούται ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τα τρία αδέλφια.
– Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
– Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης του τέκνου.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης:
– Ο πατέρας με τρία παιδιά
– Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή.
– Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου και
– Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
Παράλληλα, καταργείται η απαλλαγή στράτευσης των θρησκευτικών λειτουργών και των μοναχών, ενώ καθιερώνεται η αυτεπάγγελτη επανεξέταση της σωματική ικανότητας ορισμένων ή όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση.
Προβλέπεται σε οπλίτες που έχουν γονέα με κινητική αναπηρία άνω του 67% ή είναι τυφλός, να υπηρετούν τη θητεία τους μετά τη βασική εκπαίδευση στον τόπο διαμονής τους ή εφόσον δεν υπάρχει μονάδα πλησίον αυτής με προϋπόθεση να συγκατοικούν με τους γονείς τους.
Καθιερώνεται, η αναβολή κατάταξης κατά μία ΕΣΣΟ για κοινωνικούς λόγους.
Μειώνεται ο χρόνος της πειθαρχικής φυλάκισης που δεν υπηρετείται και υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από 35 ημέρες σε 20, λόγω μείωσης της θητείας.
Επαναπροσδιορίζεται η έννοια του μόνιμου κατοίκου του εξωτερικού και στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι έχουν την κατοικία τους στο εξωτερικό για 12 συνεχόμενα χρόνια ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα και έχει την κατοικία του στο εξωτερικό για 7 συνεχόμενα χρόνια.
Επίσης, επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίων 5ετούς διάρκειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τους ανυπότακτους εξωτερικού.
Οσοι αντιρρησίες συνείδησης εξέπεσαν του δικαιώματος εκπλήρωσης εναλλακτικής θητείας, μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά για εξέταση σε ένα τρίμηνο από την ισχύ του νόμου.
Τέλος, η εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων – όπου προβλέπεται- θα γίνεται με βάση το χρόνο που πραγματικά προβλέπεται να υπηρετεί ο οπλίτης (12μηνο, 9μηνο, 6μηνο) και όχι σύμφωνα με τη διάρκεια της θητείας (24μηνη, 12μηνη, 6μηνη) που προβλέπει η νομοθεσία.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ news.in.gr