Αρχική Νέα Οικονομία Εγγραφο ΕΟΑΕΝ για τις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές στα καύσιμα

Εγγραφο ΕΟΑΕΝ για τις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές στα καύσιμα

8

Με έγγραφό του ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ – Ε.Ο.Α.Ε.Ν.- προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Σιούφα Δημήτριο, (και με κοινοποίηση στους  Υφυπουργούς Ανάπτυξης, κ.κ. Γιάννη Παπαθανασίου. & Γιώργο Σαλαγκούδη και στους Νησιώτες Βουλευτές) θέτει το θέμα των επιπτώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.
Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

“Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η συνεχής άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην χώρα μας,.


Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αλλά και των παραγώγων του, προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ελληνική Οικονομία σε μια σειρά υπηρεσιών αλλά και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, μειώνοντας έτσι το εισόδημα των ασθενέστερων τάξεων αλλά και των χαμηλόμισθων εργαζομένων. Παράλληλα δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους, η αύξηση του κόστους μεταφοράς τους, η αναγκαιότητα αντικατάστασης μέρους της καταναλισκόμενης παραγωγικής ενέργειας που σήμερα βασίζεται στο πετρέλαιο με άλλες πηγές όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή το φυσικό αέριο, κλπ.


Ένα εξίσου σημαντικό και αξιοπερίεργο φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα, είναι ότι όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μειώνονται, η μείωση αυτή καθυστερεί σημαντικά να φτάσει στον τελικό καταναλωτή, ενώ στην περίπτωση που οι διεθνείς τιμές αυξάνονται, οι αντίστοιχες αυξήσεις περνούν άμεσα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις.


Θεωρούμε επομένως αναγκαία την κυβερνητική παρέμβαση στο σημείο αυτό, αλλά και την γενικότερη λήψη μέτρων που θα θωρακίζουν την λειτουργία των ΜΜΕ, θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα τους και θα προστατεύουν τον Έλληνα καταναλωτή από φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Προτείνουμε συνεπώς την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της κυβερνήσεως όπως:
-την επιδότηση μέρους ή του συνολικού κόστους μεταφοράς των προϊόντων ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε νησιωτικές και απομονωνόμενες περιοχές   
-την κάλυψη της αύξησης στο κόστος παραγωγής λόγω των αυξημένων τιμών του πετρελαίου με μέτρα φορολογικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα
-την μεγαλύτερη προώθηση των προγραμμάτων για αντικατάσταση των συμβατικών μεθόδων  παραγωγής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές που αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ
-την αύξηση των πιέσεων της προς τις πετρελαϊκές εταιρείες, ώστε να μειώσουν τις τιμές αλλά και να αυξήσουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


Με την βεβαιότητα ότι θα ενεργήσετε άμεσα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των παραπάνω αρνητικών επιπτώσεων,  σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας στο αίτημα μας, 
                                                                                                     


  Με τιμή,
      Για τον Επιμελητηριακό Όμιλο
      Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
                                                                                           
               Ο Πρόεδρος του Ε. Ο. Α. Ε. Ν.
                                                                                 Νικήτας Δολαψάκης