Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

21

 Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2005 η υποβολή δικαιολογητικών για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδων Β2 “καλή γνώση” και Γ1 “πολύ καλή γνώση” για τις γλώσσες Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική και Γαλλική, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις ή/και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με εκπρόσωπο εκπαιδευτικού φορέα /κέντρου ξένων γλωσσών.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά :


1) Μία φωτογραφία σε μικρό μέγεθος


2) Παράβολο δημοσίου των 50 ευρώ ή 60 ευρώ για τα επίπεδα Β2 και Γ1 αντίστοιχα από οποιαδήποτε εφορία


3) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας


4) Aίτηση που χορηγείται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


5) Πρόσφατη βεβαίωση για άτομα με ειδικές δεξιότητες από αρμόδια Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή (π.χ. για κώφωση, τύφλωση κ.λ.π.) ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Σταθμό (για δυσλεξία)


Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιηθούν ως εξής :


* 5 και 6 Νοεμβρίου 2005 για τις γλώσσες Αγγλική και Ιταλική


* 12 και 13 Νοεμβρίου 2005 για τις γλώσσες Γερμανική και Γαλλική


Λεπτομέρειες για τα εξεταστικά κέντρα καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.