Αρχική Πολιτισμός Ετήσιο Ογκολογικό Συμπόσιο 2005″, στο ΟΜΗΡΕΙΟ

Ετήσιο Ογκολογικό Συμπόσιο 2005″, στο ΟΜΗΡΕΙΟ

4

 Το ετήσιο Ογκολογικό Συμπόσιο 2005 διοργανώνεται σήμερα και αύριο, 23 & 24 Σεπτεμβρίου, στο ΟΜΗΡΕΙΟ και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων που έγιναν στα νησιά του Αιγαίου.
Κρίθηκε σκόπιμο και χρήσιμο να πραγματοποιηθεί αυτή τη χρονιά στη Χίο με στόχο να συνεισφέρει τόσο στους γιατρούς όσο και στους φορείς της Χίου στην ενημέρωση, που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων δεν είναι γι` αυτούς ιδιαίτερα ευχερής.
Επίσης είναι μια προσπάθεια της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας για έμπρακτη συμπαράσταση στους γιατρούς της Χίου στο μεγάλο έργο που προσφέρουν στο νησί τους, στο Αιγαίο μας.
Έχουν περιληφθεί θέματα που αφορούν στην κοινωνική διάσταση του προβλήματος των ογκολογικών αρρώστων και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των διαφόρων κοινωνικών φορέων για τη συνείσφορά τους στη μετανοσοκομειακή φροντίδα των ατόμων αυτών.
Οργάνωση: Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία
Ωρα έναρξης: 19:00