Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: απάντηση της ΕΕ σε ερώτηση της ευρωβουλευτού...

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: απάντηση της ΕΕ σε ερώτηση της ευρωβουλευτού Ν.Δ., κ. Μαρίας Κασσιώτου

10

 Στις 26 Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζεται η γλωσσική ποικιλομορφία και η προώθηση της γλωσσικής μάθησης. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2001 από το Συμβούλιο της Ευρώπης.  Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία υπενθύμισης της ανάγκης διατήρησης της πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς κάθε χώρας της Ευρώπης. Χιλιάδες δραστηριότητες και εκδηλώσεις διοργανώνονται σε σχολεία και άλλα ιδρύματα στις 46 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης για να διαδοθεί το μήνυμα του εορτασμού της πολυγλωσσίας.


Με την ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, η Ευρωβουλευτής της  Ν.Δ, κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου τόνισε   ότι η εκμάθηση γλωσσών και η γλωσσική ποικιλομορφία πρέπει καθημερινά να ενισχύεται, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση στην ΕΕ.
“Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το νέο πρόγραμμα Culture και το πρόγραμμα για τη “δια βίου μάθηση” (2007 – 2013)” είναι σημαντικά βήματα στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου,  αλλά και στη διεύρυνση των επαγγελματικών προσόντων. Οι πολίτες – και ιδιαίτερα τα παιδιά και οι νέοι – των οποίων η μητρική γλώσσα είναι λιγότερο διαδεδομένη στις άλλες χώρες οφείλουν να αξιοποιήσουν την γνώση της γλώσσας με την οποία μεγάλωσαν ώστε να διατηρηθεί η γλωσσική πολυμορφία  στην Ευρώπη και- μέσω αυτής – και η πολιτιστική κληρονομιά. Συγχρόνως καλούνται να επενδύσουν και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες οι οποίες θα τους ανοίξουν νέους ορίζοντες σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο”, δήλωσε η Ευρωβουλευτής.
Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι θέσεις του Επιτρόπου για θέματα Πολιτισμού και Παιδείας κ.Figel, ο οποίος, απαντώντας σε σχετική  ερώτηση τής κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, ανέφερε τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας:
 – Από τον Ιούλιο του 2003 είναι σε εξέλιξη το Πρόγραμμα Δράσεως “Ενίσχυση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλομορφίας” με το οποίο προτείνεται η ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο 45 μέτρων με σκοπό τη δημιουργία  ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις γλώσσες.
 – Υποστηρίζεται η μέθοδος CLIL/EMIΛΙ που στοχεύει στην εκμάθηση ενός γνωστικού    αντικειμένου σε μια ξένη γλώσσα.Προγράμματα σχολείων που θα αναπτύξουν τη μέθοδο αυτή είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από το μελλοντικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Δια βίου μάθηση 2007-2013”. Η δυνατότητα να εισαχθεί αυτή η μέθοδος στα συστήματα παιδείας των κρατων μελών συζητήθηκε σε διάσκεψη για την πολυγλωσσική παιδεία που οργανώθηκε από την Επιτροπη και τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου. Στη σχετική θέση της Προεδρίας που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο (24 Μαϊου 2005) τονίζονται τα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού για επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνάφειας.
– Το πρόγραμμα “CULTURE 2007” προτείνεται από την Επιτροπή με ενισχυμένη τη διάσταση του διαπολιτιστικού διαλόγου μέσω ενίσχυσης της γλωσσικής ποικιλομορφίας.
– Στο πλαίσιο της Έκθεσης της Επιτροπής “Παιδεία και Εκπαίδευση 2010” θεσπίστηκε ομάδα εργασίας για τις γλώσσες η οποία συνέστησε, μεταξύ άλλων, ότι “η πρόβλεψη για τη διδασκαλία περιφερειακών γλωσσών καθώς και γλωσσών μεταναστών και των όμορων χωρών θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της πολιτικής για τη βασική παιδεία και την εκπαίδευση”.


Αν και η Κοινοτική Δράση σ αυτόν τον τομέα, βάσει του άρθρου 149 της Συνθήκης, είναι υποχρεωμένη να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος καθώς και τη γλωσσική και πολιτιστική τους κληρονομιά, εντούτοις ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ,την ενίσχυση και τη συμπλήρωση των δράσεών τους.


Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι,επομένως, μια ευκαιρία για αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος και ανάδειξη  των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και οικονομικών ωφελημάτων που πηγάζουν από τη μάθηση άλλων γλωσσών. Σκοπός λοιπόν του εορτασμού είναι η ανάπτυξη της ιδέας ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης συντελεί στην κοινωνική ευημερία της περιοχής, της περιφέρειας, της χώρας του, έχοντας επάρκεια σε περισσότερες από μια γλώσσες . 


Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί με επαινετή ταχύτητα την πιστοποίηση των επιπέδων γνώσεως ξένων γλωσσών, ώστε η γλωσσομάθεια των νέων της Ελλάδας να αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά. Με την ευρύτερη διάδοση της χρήσης του Europass, τα γλωσσικά προσόντα των Ελλήνων νέων, παράλληλα με τις άλλες επιδόσεις τους θα τους ανοίξουν νέους δρόμους στην ακαδημαϊκή μόρφωση, την επαγγελματική κατάρτιση και την εξεύρεση εργασίας χωρίς εμπόδια.