Αρχική Νέα Τοπικά Διευκρινίσεις Περιφέρειας για τις διαδικασίες του Γ΄Κ.Π.Σ.

Διευκρινίσεις Περιφέρειας για τις διαδικασίες του Γ΄Κ.Π.Σ.

6

 Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για το Γ΄ΚΠΣ από την Περιφέρεια διευκρινίζονται τα εξής: «Το πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ απαιτεί την ολοκλήρωση των νομικών δεσμεύσεων όλων των υλοποιούμενων έργων μέχρι το τέλος του 2006. Ωστόσο προκειμένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων το ΥΠ.ΟΙ.Ο. σε σχετική εγκύκλιό του προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών της χώρας ζήτησε την ολοκλήρωση των νομικών δεσμεύσεων έως τις 30/6/2006, δηλαδή κατά ένα εξάμηνο νωρίτερα. Με δεδομένο αυτό από πλευράς της Περιφέρειας ζητείται από όλους τους φορείς υλοποίησης έργων, και εν προκειμένω και από το Δήμο Μυτιλήνης, η επιτάχυνση όλων των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά την κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη συμβασιοποίηση των έργων και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή τους. Αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Περιφέρειας η συνεχής συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης. Η ανταπόκριση των τελικών δικαιούχων στην έκκληση για επιτάχυνση των διαδικασιών δεν θα βοηθήσει μόνο στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων του κάθε Δήμου αλλά και στη συνολική πορεία του προγράμματος καθώς και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανόνα ν+2 για το τρέχον και το επόμενο έτος» καταλήγει η διευκρινιστική ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Πηγή: ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου