Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05

Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05

8

 Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου (Τετάρτη) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μόνιμο διορισμό οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05 που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2005.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 10.30- 13.30.