Αρχική Νέα Τοπικά Δ. Ομηρούπολης: Μετρήσεις- ανακούφιση για τη γεώτρηση Βασιλεώνοικου

Δ. Ομηρούπολης: Μετρήσεις- ανακούφιση για τη γεώτρηση Βασιλεώνοικου

10

Κάτω του ορίου του 1 μg/lt  είναι η περιεκτικότητα σε υδράργυρου των δειγμάτων νερού από τη γεώτρηση Βασιλεώνοικο.
Αυτό δείχνει η μέτρηση που έγινε από το εργαστήριο ελέγχου νερού της ΤΕΔΚ Χίου σε δείγμα που ελήφθη από το Δήμο Ομηρούπολης στις 20 Σεπτεμβρίου (και ενώ είχε αρχίσει η χρήση της γεώτρησης λόγω του προβλήματος δυσοσμίας στο νερό της λιμνοδεξαμενής του Αίπους).
Πρέπει να σημειωθεί η άμεση λήψη νερού από το Δήμο που κατευθείαν έδωσε και τα αποτελέσματα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται περιεκτικότητα σε υδράργυρο 0,6 μg/lt (με επιτρεπτό όριο το 1).
Επίσης έχει γίνει στο ίδιο δείγμα μέτρηση και σε αρσενικό που συναντιέται με περιεκτικότητα 8,4 μg/lt με ανώτατο όριο το 10.
Πολύ φοβόμαστε μάλιστα ότι η παρουσία αρσενικού ίσως να είναι το νέο στοιχείο που χρειάζεται προσοχή και συνεχή παρακολούθηση, αφού δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την παρουσία του.
Αντίθετα στις αναλύσεις δειγμάτων νερού από τις περιοχές Ράχτη, Κλειδού, υψηλής, μεσαίας και χαμηλής ζώνης Βροντάδου η παρουσία υδραργύρου είναι κάτω του 0,2, ενώ σε χαμηλές μονάδες κινείται και η παρουσία αρσενικού (από 0,9 και 1,2 σε Ράχτη και Κλειδού αντίστοιχα μέχρι 4,6 μg/lt στη μεσαία ζώνη Βροντάδου).