Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωκοινοβούλιο: ερώτηση Κατερίνας Μπατζελή για την αντιστάθμιση απώλειας εισοδήματος των γεωργών από...

Ευρωκοινοβούλιο: ερώτηση Κατερίνας Μπατζελή για την αντιστάθμιση απώλειας εισοδήματος των γεωργών από την αύξηση τιμών πετρελαίου

10

 Η Επίτροπος Γεωργίας Fischer Boel απαντώντας σε ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με την αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των γεωργών από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου διευκρίνισε ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη διάφορες δυνατότητες παροχής υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο στην περίπτωση που επιθυμούν να παράσχουν αντιστάθμισμα στους γεωργούς για τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου. Ο κανονισμός σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας επιτρέπει π.χ. στα κράτη μέλη να χορηγούν κρατική βοήθεια έως 3.000 ευρώ ανά γεωργό για χρονικό διάστημα 3 ετών.


Αναλυτικότερα η απάντηση της Επιτρόπου έχει ως εξής:


Όπως και για άλλους τομείς, η πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να αυξήσει το κόστος παραγωγής στον τομέα της γεωργίας, κυρίως όσον αφορά τα καύσιμα, τα λιπάσματα και την προστασία των φυτικών προϊόντων και να μειώσει ή να ανακατανείμει τη ζήτηση γεωργικών προϊόντων.


Τα κράτη μέλη έχουν ήδη διάφορες δυνατότητες παροχής υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο στην περίπτωση που επιθυμούν να παράσχουν αντιστάθμισμα στους γεωργούς για τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου. Ο κανονισμός σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας επιτρέπει π.χ. στα κράτη μέλη να χορηγούν κρατική βοήθεια έως 3.000 ευρώ ανά γεωργό για χρονικό διάστημα 3 ετών.


Υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, εναπόκειται πλήρως στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα χορηγήσουν τις ενισχύσεις αυτές ή όχι. Η Επιτροπή συνιστά, ωστόσο, στα κράτη μέλη που επιθυμούν να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις, να τις συνδέσουν με διαρθρωτικά μέτρα που θα μειώνουν τις επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας στον τομέα της γεωργίας.


Στην Πράσινη Βίβλο με τίτλο “Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια” η Επιτροπή σκιαγράφησε τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική της. Βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιομάζα και μια Ανακοίνωση για τα Βιοκαύσιμα.Υ.Γ. Επισυνάπτεται η ερώτηση της κυρίας Μπατζελή


Προφορική ερώτηση της ευρωβουλευτού Κατερίνας Μπατζελή
Θέμα: Επίδραση της αύξησης των τιμών του πετρελαίου στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων


Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα αυξήσει άμεσα το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, εφόσον επιβαρύνονται συνολικά οι τιμές των κυριότερων εισροών στη γεωργία.


Μια επιδείνωση των όρων παραγωγής στη παρούσα φάση, κατά την έναρξη δηλαδή εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και την προσαρμογή της ευρωπαϊκής γεωργίας στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής αλλά και του γεωργικού εισοδήματος.


Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει ή να προτρέψει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας να προωθήσει σε εθνικό επίπεδο αντισταθμιστικά μέτρα για τους μικρομεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι άλλωστε μπορούν να ορισθούν μετά και την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στα κράτη μέλη, ώστε να μην επιδεινωθεί η εισοδηματική τους κατάσταση, αλλά κυρίως να μην αναγκαστούν να μειώσουν ή να εγκαταλείψουν την παραγωγή τους;