Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ19, ΠΕ20

Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ19, ΠΕ20

9

 Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής, που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ έτους 2005, για μόνιμο διορισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.