Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ανακοίνωση επιτυχόντων σε σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Ανακοίνωση επιτυχόντων σε σχολές Εμπορικού Ναυτικού

10

 Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των σπουδαστών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2005-2006.
Οι πίνακες επιτυχίας των σπουδαστών βρίσκονται τοιχοκολλημένοι στο κεντρικό κατάστημα του ΥΕΝ (Γρ. Λαμπράκη 150-Πειραιάς), στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Νοταρά 92-Πειραιάς) και στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ στο διαδίκτυο www.yen.gr
Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή, όχι αργότερα από την 12η Οκτωβρίου 2005, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους.