Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πανεπιστήμιο: Ημερίδα του διεθνούς πανεπιστημιακού δικτύου TRANSPORTNET

Πανεπιστήμιο: Ημερίδα του διεθνούς πανεπιστημιακού δικτύου TRANSPORTNET

11

 Την 1η Οκτωβρίου 2005, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κοραή 2α, Χίος) διεξάγεται Ημερίδα του διεθνούς πανεπιστημιακού δικτύου TRANSPORTNET.
Το δίκτυο TRANSPORTNET ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την ανάπτυξη από κοινού δραστηριοτήτων έρευνας και διδασκαλίας ανώτατου πανεπιστημιακού επιπέδου.  Το βασικό κίνητρο ίδρυσης του δικτύου έγκειται στη διαπίστωση, ότι η πολυπλοκότητα των ζητημάτων έρευνας, μελέτης, σχεδιασμού και εφαρμογής στον ευρύτερο χώρο των μεταφορών χρειάζεται τη συνεργασία, διαρκή ενημέρωση και κοινές προσπάθειες των ιδρυμάτων ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας διεθνώς. Το δίκτυο TRANSPORTNET απαρτίζεται από οκτώ (8) Πανεπιστήμια υψηλής φήμης, με ιδιαίτερη επιστημονική συνεισφορά σε θέματα μεταφορών, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών). Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια είναι:
* Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας (Βέλγιο)
* Πανεπιστήμιο της Λυών (Γαλλία)
* Πολυτεχνείο της Καλρσούης (Γερμανία)
* Εθνικό Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Λοζάννης (Ελβετία)
* Πολυτεχνείο της Λισσαβόνας (Πορτογαλία)
* Πολυτεχνείο του Ντέλφτ (Ολλανδία)
* Πανεπιστήμιο της Γένοβας (Ιταλία)

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι εκπρόσωποι των οκτώ Πανεπιστημίων θα συζητήσουν μεταξύ άλλων τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης ενός καινοτόμου προγράμματος επιστημονικών σεμιναρίων και έρευνας επιπέδου Διδακτορικού διπλώματος, με συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων από κάθε ίδρυμα.


Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα επιτρέψει, πέραν της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, και την εμβάθυνση σχέσεων μιας νέας γενιάς επιστημόνων από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα έχει ήδη αξιολογηθεί ιδιαίτερα θετικά από την Ευρωπαiκή Επιτροπή, η οποία και ανέλαβε τη χρηματοδότησή του.