Αρχική Νέα Τοπικά Ακτοπλοΐα: Προβληματίζει η υποχρεωτική δεκάμηνη απασχόληση

Ακτοπλοΐα: Προβληματίζει η υποχρεωτική δεκάμηνη απασχόληση

8

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ δημιουργεί στην ακτοπλοΐα η υποχρεωτική επέκταση των έκτακτων δρομολογήσεων επί δεκάμηνο όπως προβλέπει σχετική τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τον καταδυτικό τουρισμό, το οποίο ψηφίστηκε χθες επί της αρχής από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.


Με την τροπολογία αυτή μπορεί το ΥΕΝ να δέχεται υποβολή δρομολόγησης και μετά την 31η Ιανουαρίου όπως ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία ωστόσο υποχρεώνεται ο πλοιοκτήτης να δρομολογεί το πλοίο του για δέκα μήνες τουλάχιστον γεγονός που είναι μεν θετικό σε ό,τι αφορά την απασχόληση των ναυτικών, ωστόσο από την άλλη δημιουργεί προβλήματα αύξησης του κόστους στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.


Οπως αναφερόταν στην εισηγητική έκθεση η πρόβλεψη για την εκτέλεση δρομολογίων σε συνεχές δεκάμηνο μετά την έναρξη αυτών αποσκοπεί στην αποτροπή του κινδύνου για τυχόν καταστρατήγηση της διάταξης από πλοιοκτήτες που πιθανώς θα επιθυμούσαν να αποφύγουν την εκτέλεση δρομολογίων κατά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα της χειμερινής περιόδου, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση σε σχέση με τα πλοία της τακτικής δρομολόγησης.


Επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα οι περισσότερες εταιρείες προχωρούσαν στη δήλωση πολλών εκ των ετήσιων δρομολογίων στο ΥΕΝ ως “έκτακτα” προκειμένου να μπορούν να μειώσουν δρομολόγια στην περίπτωση που μετά τη λήξη της θερινής περιόδου κάποια γραμμή δεν ήταν αποδοτική, δεδομένης και της έντονης εποχικότητας του κλάδου.


Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ουσιαστικά η εταιρεία υποχρεούται να κρατήσει ένα πλοίο στη γραμμή επί δεκάμηνο ανεξαρτήτως του οικονομικού αποτελέσματος που θα έχει.


Ωστόσο από την άλλη πλευρά η υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά τις έκτατες δρομολογήσεις (Άρθρο έβδομο, του νόμου 2932/2001) δεν καταργείται.


Συνεπώς για πολλά δρομολόγια οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θα εξακολουθούν να τα αντιμετωπίζουν ως έκτακτα δρομολογώντας τα πλοία τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση αυτό θα είναι μικρότερο των δέκα μηνών. Συνεπώς όπως εκτιμούν ακτοπλοϊκοί κύκλοι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα παραμείνει ουσιαστικά ανενεργή.


Ταυτόχρονα θέτουν και ένα ακόμη πιο ουσιαστικό θέμα που αφορά στην ελεύθερη επιχειρηματική εκμετάλλευση του πλοίου.


Αν ένα δρομολόγιο δεν είναι κερδοφόρο, πέραν μιάς συγκεκριμένης περιόδου, και δεν εντάσσεται σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν η εταιρεία να συνεχίσει να το λειτουργεί με ζημία, τονίζουν και υπογραμμίσουν ότι όλα αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν πλήρως όχι με ρυθμίσεις αμφισβητήσιμης αποτελεσματικότητας αλλά με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Η δεδομένη τροπολογία μάλλον αναταραχή θα φέρει στον κλάδο παρά θα λύσει κάποια προβλήματα καταλήγουν.


του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/9/05