Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Συνέντευξη τύπου στο Τμήμα Ναυτιλίας για την ημερίδα δικτύου TRANSPORTNET

Συνέντευξη τύπου στο Τμήμα Ναυτιλίας για την ημερίδα δικτύου TRANSPORTNET

13

To Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Eπιστημών της Διοίκησης ενημερώνει για την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών το Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2005 και ώρα 13.00.
Η συνέντευξη αφορά στην συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα του Τμήματος με το διεθνές δίκτυο TRANSPORTNET.