Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη ΕΚΦΕ: πρόγραμμα εργαστηριακών δραστηριοτήτων

ΕΚΦΕ: πρόγραμμα εργαστηριακών δραστηριοτήτων

8

 Το ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ, όπως μας ενημερώνει ο υπεύθυνός του κ. Ανδρέας Καρακωνσταντής, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04, έχει καταρτίσει Πίνακες εργαστηριακών δραστηριοτήτων, που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα Γυμνάσια και τα ΤΕΕ, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. 77531/Γ7/2-8-2005 και 77533/Γ7/2-8-2005 οδηγίες του ΥΠΕΠΘ. 
Σε κάθε τμήμα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ΄ ελάχιστο τρεις εργαστηριακές δραστηριότητες.
Το ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ θα παρουσιάσει στα σεμινάριά του πολλαπλάσιες δραστηριότητες όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια και θα υποστηρίξει με κάθε διαθέσιμο μέσο την πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτές στα Σχολεία.
Οι πίνακες παρουσιάζονται στη συνέχειαΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ
      
      ΤΑΞΗ Β΄
1) Μέτρηση βάρους, μάζας και πυκνότητας (εργ. άσκ. 2)
2) Θερμική διαστολή και συστολή (εργ. άσκ. 4)
3) Μετατροπή υγρού σε αέριο – βρασμός (εργ. άσκ. 5)
4) Ανάκλαση – επίπεδοι καθρέπτες (εργ. ασκ. 8)
5) Διάθλαση (εργ. άσκ. 10)
6) Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί (εργ. άσκ. 11)
7) Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (εργ. άσκ. 13)
8) Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα (εργ. άσκ. 14)
ΤΑΞΗ Γ΄
1) Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (εργ. άσκ. 3)
2) Σύνθεση δυνάμεων (εργ. άσκ. 4)
3) Νόμος του Hooke (εργ. άσκ. 5)
4)  Υδροστατική πίεση (εργ. άσκ. 8)
5) Άνωση – αρχή του Αρχιμήδη (εργ. άσκ. 9)
6) Νόμος του Ohm (εργ. άσκ. 13)
ΧΗΜΕΙΑ
 
ΤΑΞΗ Β΄
1) Συστηματική παρατήρηση των φαινομένων – διάκριση φυσικών και χημικών
            φαινομένων (1η  εργαστ/κή άσκηση)
2) Παρασκευές διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας (4η  εργαστ/κή άσκηση)
3) Μίγματα – Παρασκευές και διαχωρισμοί (5η  εργαστ/κή άσκηση)
4) Μελέτη της χημικής αντίδρασης (6η  εργαστ/κή άσκηση)
5) Καύσεις στον αέρα και σε περιβάλλον εμπλουτισμένο με οξυγόνο – δύο ιδιότητες του
            διοξειδίου του άνθρακα (8η  εργαστ/κή άσκηση)
ΤΑΞΗ Γ΄
1) Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των οξέων (1η και 2η  εργαστ/κή άσκηση)
2) Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των βάσεων (3η  εργαστ/κή άσκηση)
3) Υγροχημική ανίχνευση αλογόνων  (5η  εργαστ/κή άσκηση)
4) Παρασκευή και αποχρωματισμός διαλυμάτων αιθανόλης (7η  εργαστ/κή άσκηση)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΞΗ Α΄
1) Μικροσκόπιο (1η εργαστ/κή άσκηση)
2) Παρατήρηση κυττάρων (2η εργαστ/κή άσκηση)
3) Παρατήρηση κίνησης στους μικροοργανισμούς (4η εργαστ/κή άσκηση)
4) Δομικά συστατικά του οστού – η κίνηση στα πτηνά (5η εργαστ/κή άσκηση)
5) Αποταμιευτικές ύλες στα φυτά (άμυλο) (6η εργαστ/κή άσκηση)

ΤΑΞΗ Γ΄
1) Προσδιορισμός υδατανθράκων (1η εργαστ/κή άσκηση)
2) Το μικροσκόπιο (5η εργαστ/κή άσκηση)
3) Παρατήρηση μονοκύτταρων ευκαρυωτικών μικροοργανισμών(6η εργαστ/κή άσκηση)
4) Παρατήρηση μυκήτων (8η εργαστ/κή άσκηση)ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΕΕ


ΦΥΣΙΚΗ


ΤΑΞΗ Α΄ (1ος  κύκλος)
1)       Νόμος Hook (1η  εργαστ/κή άσκηση)
2) Σύνθεση δυνάμεων
3) Νόμοι του Νεύτωνα (3η  εργαστ/κή άσκηση)
ΤΑΞΗ Β΄
1) Στατικός ηλεκτρισμός : Φόρτιση με τριβή. Ελκτικές και απωστικές δυνάμεις –
                                                       ηλεκτρικά πεδία
2) Νόμος Ohm
3) Συνδεσμολογία αντιστάσεων
ΤΑΞΗ Γ΄
1) Δύναμη Laplace – Μαγνητικά πεδία: α)μονίμων μαγνητών β) ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού γ) κυκλικού αγωγού δ) σωληνοειδούς.
2) Επαγωγή, αυτεπαγωγή, αμοιβαία επαγωγή
3) Μετασχηματιστές


ΧΗΜΕΙΑ
 ΤΑΞΗ Α΄
1) Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας
2) Αραίωση διαλυμάτων
3) Ετερογενή μίγματα.
4) Οξέα, βάσεις, άλατα.
ΤΑΞΗ Β΄
1) Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης
2) Αραίωση διαλυμάτων
3) Αναπαράσταση οργανικών ενώσεων με μοντέλα


ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΞΗ Α΄
1) Μικροσκόπιο
2) Παρατήρηση κυττάρων
3) Παρατήρηση κίνησης στους μικροοργανισμούς
ΤΑΞΗ Γ΄
1) Προσδιορισμός υδατανθράκων
2) Το μικροσκόπιο
3) Παρατήρηση μυκήτων