Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πρόσκληση καθηγητών ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ

Πρόσκληση καθηγητών ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ

10

 Ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Χίου και τα στελέχη του προσκαλούν τους καθηγητές του κλάδου ΠΕ 04 να προσέλθουν στο ΕΚΦΕ (συγκρότημα πρώην ΕΠΛ), προκειμένου να συμμετάσχουν σε υποστηρικτική εργαστηριακή δραστηριότητα σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. Πρωτ. 62075/Γ7/24-6-2005, με  τα εξής βασικά θέματα:
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ για την πειραματική διδασκαλία, τον ρόλο
                                                                            του ΕΚΦΕ, των ΥΣΕΦΕ κ.α.
2) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ:
(1) Μετρήσεις μήκους, μάζας, δύναμης, χρόνου, πυκνότητας.
(2) Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης .
(3) Παρατήρηση συνεχών-γραμμικών φασμάτων.
(4) Μελέτη απλής αρμονικής ταλάντωσης (και με χρήση του Multilog).
(5) Οπτική: ανάκλαση, διάθλαση.
(6) Ηλεκτρισμός: Φόρτιση, ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, ηλεκτρικά πεδία, ηλεκτροσκόπιο.
(7) Διακροτήματα
3) ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Εξάσκηση στην χρήση μικροσκοπίου.
4) ΧΗΜΕΙΑ:
1) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ:
α) Κοπή και κάμψη γυάλινου σωλήνα
β) κατασκευή ακροφύσιου και τριχοειδή σωλήνα
γ) Άνοιγμα οπής σε δοκιμαστικό σωλήνα
δ) Κατασκευή σταγονόμετρου, γυάλινης ράβδου ανάδευσης και υδροβολέα
2) ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΜΑΤΩΝ
α) Μαλάκωμα και τρύπημα πώματος
β) Πέρασμα γυάλινου σωλήνα σε πώμα        
Η προσέλευση θα γίνει σε διαφορετική ημέρα για κάθε ομάδα σχολείων  ως εξής:
ΟΜΑΔΑ  Α΄
       Τρίτη     11-10-2005
Ώρα: 10.45
ΟΜΑΔΑ  Β΄
Πέμπτη  13-10-2005
Ώρα: 10.45


Η ομαδοποίηση των  σχολείων φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
        Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ
 
                                                          Ανδρέας  Καρακωνσταντής
ΠΙΝΑΚΑΣ
 ΚΑΤAΝΟΜΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΕΝΙΑΙΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΕ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε.  Ν. ΧΙΟΥ
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Φ.Ε. ΧΙΟΥ KATA TO  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2005-2006
ΟΜΑΔΑ  ( Α΄)
ΤΡΙΤΗ (μετά την 2η ώρα)
ΟΜΑΔΑ ( Β΄ )
ΠΕΜΠΤΗ (μετά την 2η ώρα)
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  (ΚΑΙ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ)
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (ΛΙΒΑΝΕΙΟ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΚΑΙ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ  (ΚΑΙ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ


ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
2Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
1ο  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
3Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
                                     ΤΕΕ
1Ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ
ΤΕΕ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
2Ο  ΤΕΕ ΧΙΟΥ
ΤΕΕ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ