Αρχική Νέα Τοπικά Έκτακτη επιχορήγηση ζητά το ΝΑΤ για να καλύψει το Δώρο των Χριστουγέννων...

Έκτακτη επιχορήγηση ζητά το ΝΑΤ για να καλύψει το Δώρο των Χριστουγέννων και την σύνταξη του Ιανουαρίου

17

Έκτακη οικονομική επιχορήγηση ζητεί το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, για να καλύψει την πληρωμή των συντάξεων των ναυτικών, τον Ιανουάριο του 2006, αλλά και του δώρου Χριστουγέννων του 2005.


Την επισήμανση αυτή κάνει το ΝΑΤ σε απαντητική του επιστολή προς την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον Οίκο Ναύτου.


«Υστερα από συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου, δεν αναμένεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έτους 2005, ενώ αυτή του 2006 προβλέπεται πολύ μικρή, από τον τριπλασιασμό του κρατικού τιμολογίου για την αμοιβή των συμβεβλημένων με τον Οίκο Ναύτη ιατρών, δεδομένου ότι αυτή την περίοδο εξοφλούνται υποχρεώσεις τους που αφορούν το πρώτο δίμηνο του 2004», υπογραμμίζει το ΝΑΤ στην επιστολή του που υπογράφει ο πρόεδρος, Νίκος Κουλούρης, και προσθέτει:


«Δεν θεωρούμε ότι το ΝΑΤ θα πρέπει τουλάχιστον κατά το τρέχον έτος να προβεί σε ενέργειες για αύξηση της κρατικής επιχορήγησης, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Οίκου Ναύτη προς τους συμβεβλημένους γιατρούς, ιδιαίτερα συνεκτιμώντας το γεγονός ότι κατά το μήνα Οκτώβριο του 2005 θα ζητηθεί από το υπουργείο Οικονομικών συμπληρωματική επιχορήγηση για την πληρωμή των συντάξεων του ΝΑΤ μηνός Ιανουαρίου 2006 και του δώρου Χριστουγέννων του έτους 2005».


Το προσχέδιο


Την ίδια στιγμή, αυξημένες σε ποσοστό 7,6%, σε σχέση με το 2005, εμφανίζονται οι πιστώσεις του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για το 2006, σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του ΥΕΝ για το 2005 αναμένεται ότι, στο τέλος του χρόνου, θα διαμορφωθεί στα 1,019 δισ. ευρώ, ενώ, το 2006, αναμένεται να φτάσει το 1,097 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, το 2003, ο προϋπολογισμός του ΥΕΝ έφτασε τα 944 εκατ. ευρώ.


Βασική αιτία για την αύξηση των εξόδων είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, με σκοπό την κάλυψη του ελλείμματός του, καθώς και την αύξηση του ΕΚΑΣ.


Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός για το ΝΑΤ – ΕΚΑΣ για το 2003 ανήλθε σε 733 εκατ. ευρώ, το 2005 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 790 εκατ. ευρώ, ενώ στο προσχέδιο αναφέρεται ότι το 2006 θα φτάσει 853 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα στο ΝΑΤ και στο ΕΚΑΣ το 2005 θα διαμορφωθεί σε 657,82 εκατ. ευρώ για το ΝΑΤ και 92,17 εκατ. ευρώ για το ΕΚΑΣ.


Επίσης, ρόλο στην αύξηση του προϋπολογισμού του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας θα παίξει, μέσα στο 2006, η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Θαλασσίων Συνόρων, αλλά και οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού μετά και τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος στο προσωπικό του Λιμενικού.


Σημειώνεται ότι στο προσχέδιο για το ΥΕΝ δεν αναφέρονται οι επιδοτήσεις για τις άγονες γραμμές.


Υπουργείο Αιγαίου


Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το προσχέδιο, παρουσιάζει σημαντική αύξηση, σε ποσοστό 12,8%.


Σημαντική αύξηση σε ποσοστό κατά 17,6% προβλέπεται για τα κονδύλια που θα διατεθούν για την επιδότηση των άγονων γραμμών, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, αλλά και ένταξης στο πρόγραμμα νέων γραμμών.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ