Αρχική Νέα Τοπικά Χαιρετισμός Περιφερειάρχη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυτέκνων

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη στο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυτέκνων

8

 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ κ. ΣΕΡΓΙΟΥ ΤΣΙΦΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑ
 “ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”


Κυρίες και Κύριοι,
Φίλες και Φίλοι,


Θα ήθελα καταρχήν να σας υποδεχτώ στην Μυτιλήνη και να σας ευχαριστήσω για την διοργάνωση του συνεδρίου σας στη όμορφη Λέσβο.


Είναι γεγονός ότι η χώρα μας πάσχει από υπογεννητικότητα.Δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση αλλά για μια βεβαιότητα η οποία προκύπτει και από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Σας αναφέρω εδώ ενδεικτικά τα εξής:


* Το 1971 ο αριθμός των ατόμων που ανήκαν στην κατηγορία από 0-14 ετών αποτελούσε το 25,36% ενώ το 2001 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είχαν μειωθεί στο 15,18% δηλαδή 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.
* Το 1971 ο αριθμός των ατόμων από 65 ετών και άνω αποτελούσε το 10,92% ενώ το 2001 έφτασε το 16,71% αυξήθηκε δηλαδή κατά έξι περίπου ποσοστιαίες μονάδες.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι έχουμε μια σημαντική μείωση των γεννήσεων και ταυτόχρονα μια σημαντική αύξηση του ορίου ηλικίας χάρη στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στη χώρα μας. Η μείωση των γεννήσεων καταγράφεται εξάλλου και από τα επίσημα στοιχεία αφού ο αριθμός των γεννήσεων το 1971 έφτανε τις 141.126 το 2003 ήταν στις 104.420, σχεδόν δηλαδή 36.000 λιγότερες γεννήσεις τα τελευταία τριάντα χρόνια. Ο δείκτης γονιμότητας από 2,64 το 1971 έφτασε το 1,29 το 1998. Το προσδώκιμο όριο ηλικίας αναμένεται να αυξηθεί κατά πέντε χρόνια έως το 2050 ενώ για την ίδια χρονική περίοδο με βάση τα σενάρια προβολών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αναμένεται συγκρατημένη αύξηση της γονιμότητας (ιδίως στις ηλικίες άνω των 29 ετών)


 
Κυρίες και Κύριοι,
Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο καλούνται τόσο το Κράτος όσο και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να αντιμετωπίσουν με την δέουσα σοβαρότητα. Αποτελεί αντικείμενο τόσο συλλογικής όσο και ατομικής ευθύνης. Η χώρα μας έχει ανάγκη τα νέα παιδιά για να προχωρήσει μπροστά. Εχει ανάγκη τους νέους ανθρώπους προκειμένου να παραμείνει μια χώρα ζωντανή και δημιουργική. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών και η παροχή όλων των απαιτούμενων κινήτρων προς τους νέους ανθρώπους προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Στήριξη που θα πρέπει να είναι τόσο οικονομική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος ζωής, όσο και σε επίπεδο όλων των αναγκαίων υποδομών που θα διευκολύνουν τους γονείς και ειδικά τους εργαζόμενους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους.


Αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα κυβέρνηση η ύπαρξη ενός κράτους κοινωνικά δίκαιου που θα δίνει ίσες ευκαιρίες αλλά κυρίως θα στέκεται κοντά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη την στήριξη και την. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι πολύτεκνες οικογένειες της χώρας για τις οποίες τόσο σε επίπεδο δεσμεύσεων προεκλογικά όσο και σε επίπεδο αποφάσεων μετεκλογικά έχει επιδειχθεί το έντονο κυβερνητικό ενδιαφέρον. 


Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ κομβικά σε μια σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί προκειμένου να στηριχθούν οι πολύτεκνες οικογένειες της χώρας. Φυσικά το ενδιαφέρον και το χρέος της Πολιτείας δεν εξαντλείται σε αυτά. Αποτελούν την απαρχή μόνον μιας πολιτικής που έχει θέσει το δημογραφικό πρόβλημα πολύ ψηλά στον δείκτη των προτεραιοτήτων της.  Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:
– Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας ρυθμίστηκαν ευνοϊκά τα θέματα των μετεγγραφών για τα παιδιά πολυμελών οικογενειών (με τρία παιδιά) και δόθηκε προτεραιότητα στο διορισμό πολύτεκνων καθηγητών.
– Με αποφάσεις του Υπουργείου Άμυνας προωθήθηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη στράτευση μελών οικογενειών, με τρία παιδιά.  Θεσπίστηκε σημαντική μείωση θητείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης. Πιο συγκεκριμένα καθορίστηκε 9μηνη θητεία για τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς από 4 αδέλφια ενώ μέχρι πριν ίσχυε μόνο για τον μεγαλύτερο. Επίσης ορίστηκε 6μηνη θητεία για όλους τους αδελφούς από 6 ή περισσότερα αδέλφια ενώ πριν υπάγονταν μόνο οι 3.
– Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών νομοθετήθηκε η επέκταση της μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, με προτεραιότητα τις άνεργες γυναίκες, τους πολύτεκνους και τους μακροχρόνια άνεργους.
– Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας ψηφίστηκε νόμος για την εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Παράλληλα προετοιμάζονται νέες πρωτοβουλίες που αφορούν…
– τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών,
– τη μοριοδότηση παιδιών πολύτεκνων οικογενειών στις διαδικασίες για διορισμό στο Δημόσιο,
– την προτίμηση των πολύτεκνων γονιών στα Προγράμματα Λαϊκής Επιμόρφωσης,
– την προτίμηση των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στα ολοήμερα σχολεία, και τα Προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας.


Πριν από λίγες ημέρες σε ειδική σύσκεψη στην οποία μετείχαν οι Υπουργοί Οικονομία και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ανακοινώθηκε ότι εντός του έτους θα καταρτιστεί και θα ψηφιστεί νόμος με τον οποίο:
* Η μητέρα που αποκτά τρίτο και πάνω παιδί ενισχύεται από το Κράτος με εφάπαξ ποσό 2.000 ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο και αυξάνεται σε 2.500 Ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2007. Η οικονομική αυτή βοήθεια της πολιτείας έχει σκοπό να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των εξόδων τοκετού και της επιβάρυνσης από τα έξοδα του νεογέννητου.
* Οι οικογένειες με τρία παιδιά απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης για την αγορά ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου  με τους όρους που ισχύουν και για τους πολύτεκνους. Παράλληλα αρκετά από τα θεσμικά πλεονεκτήματα που έχουν σήμερα οι πολύτεκνοι θα επεκταθούν εντός του 2005 και στις οικογένειες με τρία παιδιά.
Κυρίες και Κύριοι,
Είναι πολλά ακόμη αυτά που απομένουν να γίνουν. Αυτό το γνωρίζει η Κυβέρνηση και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στα όσα έχει δεσμευτεί να κάνει και να είστε βέβαιοι ότι θα το πράξει στο ακέραιο. Με αυτές τις επισημάνσεις θα ήθελα να σας να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.