Αρχική Νέα Τοπικά Σύνδεσμος Δήμων: Συνδιαχείριση σε νερό, αποχέτευση, απορρίμματα

Σύνδεσμος Δήμων: Συνδιαχείριση σε νερό, αποχέτευση, απορρίμματα

4

Τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σε ότι αφορά το νερό, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διάθεση των αποβλήτων, την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργεια κ.α. δημιούργησαν την ανάγκη να υπάρξει η δημιουργία Συνδέσμου ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού.
Πρόεδρος στο Σύνδεσμο για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο εκπρόσωπος του μικρότερου Δήμου, δηλαδή ο Δήμαρχος του Αγίου Μηνά Γιάννης Παντελάρας, αντιπρόεδρος θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ ενώ Γραμματέας θα είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου Καμποχώρων Χαρίλαος Κουτσουράδης.
Τα μέλη του Συνδέσμου που συνεδρίασαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αποφάσισαν να στεγαστούν αρχικά στα γραφεία της ΤΕΔΚ, η οποία θα προσφέρει τη γραμματειακή υποστήριξη, μέχρι να μπορέσουν να ανακαινιστούν τα πολύ ωραία (και με πλούσια ιστορία) κτήρια που υπάρχουν στο κτήμα επί της οδού Ι. Χρήστου.
Ο κάθε Δήμος, μέλος του Συνδέσμου υποχρεούται να καταβάλει στο κοινό ταμείο το 1% από τη ΣΑΤΑ που λαμβάνει (υπολογίζονται περί τα 38.000 ΕΥΡΩ), ενώ θα κληθούν τα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν για την παραχώρηση π.χ. ταχυδιυλιστηρίων, γεωτρήσεων, ΧΥΤΑ, αφαλατώσεων στο Σύνδεσμο.
Η φιλοσοφία είναι ότι ο Σύνδεσμος θα πουλά για παράδειγμα νερό στην τιμή κόστους στους Δήμους, που εν συνεχεία θα εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική. Ανάλογη τακτική θα γίνει και στο θέμα της απόρριψης απορριμμάτων, ενώ πιστεύεται ότι και οι άλλοι Δήμοι βλέποντας τα οφέλη από τη δράση του Συνδέσμου θα πειστούν να συμμετάσχουν.