Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Κέντρο Πρόληψης Χίου: ο εθελοντισμός στην πρόληψη χρήσης ουσιών

Κέντρο Πρόληψης Χίου: ο εθελοντισμός στην πρόληψη χρήσης ουσιών

24

 Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ

Η δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών προέκυψε ως ανάγκη ατόμων με τα οποία έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και έχουν συμμετάσχει σε ομάδες γονέων και εκπαιδευτικών. Τα άτομα αυτά διατύπωσαν αίτημα για συνεργασία, συμμετοχή και προσφορά στο έργο του Κέντρου Πρόληψης.
Αναρωτηθήκαμε το γιατί και το πώς θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να “βάλουμε” την πρόληψη χρήσης ουσιών στα χέρια των εθελοντών. Η βασική αρχή ότι “η πρόληψη μας αφορά όλους” υπονοεί ότι όλοι έχουμε ευθύνη σχετικά με το θέμα αυτό. Η πρόληψη έχει μια σημαντική θέση στην καθημερινή ζωή όλων των μελών της κοινωνίας κι όχι μόνο των στελεχών πρόληψης. Το πώς σχετιζόμαστε, συμπεριφερόμαστε και επικοινωνούμε μεταξύ μας, το πώς δίνουμε υποστήριξη ο ένας στον άλλο είναι βασικά στοιχεία στα πλαίσια των προληπτικών δράσεων.
Άλλωστε, οι εθελοντές μπορούν να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο και κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινωνία και τους επαγγελματίες πρόληψης. Οι εθελοντές, ως μέλη της τοπικής κοινωνίας, γνωρίζουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της. Μετά από σχετική εκπαίδευση μπορούν να οργανώσουν δράσεις πρόληψης ενημερώνοντας την κοινότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μέσα σε αυτήν. Έτσι, η πρόληψη αρχίζει από την κοινότητα και καταλήγει σε αυτήν.
Ο εθελοντισμός αφορά τη δράση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας. Συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά την εργασία των στελεχών πρόληψης και ενισχύει  την πρόληψη. Επίσης ενισχύει την κοινωνική συνοχή, αποτελεί δύναμη ανανέωσης της κοινωνίας με νέες ιδέες, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και προωθεί την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και το αίσθημα ευθύνης.
Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε ένα σεμινάριο με συμμετοχή 15-20 ατόμων διάρκειας 10 δίωρων συναντήσεων το οποίο θα υλοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Στην ομάδα εθελοντών μπορούν να συμμετέχουν είτε άτομα που έχουν ήδη απευθυνθεί στο Κέντρο Πρόληψης ως μέλη ομάδων γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και άλλα άτομα που θα δείξουν ενδιαφέρον. Θα είναι καλό να συμμετέχουν άτομα με πολλές ιδιότητες τα οποία ουσιαστικά να αναπαριστούν την τοπική κοινωνία.
Ο στόχος της ομάδας εθελοντών είναι να δώσει στους συμμετέχοντες πληροφορίες, να ενημερωθούν  και να εξοικειωθούν με τα θέματα της πρόληψης, να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και να προετοιμαστούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προληπτικών παρεμβάσεων. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους εθελοντές να αναπτύσσουν μηνύματα και παρεμβάσεις πρόληψης για την κοινότητα όπου ζουν.
 Τα θέματα με τα οποία θα  ασχοληθούμε στην ομάδα εθελοντών είναι τα εξής:
1.Ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης της χρήσης ουσιών.
2. Προσωπική ανάπτυξη:
Οι προσωπικές δεξιότητες βοηθούν τα άτομα να βελτιώσουν τη ζωή τους, τα ενδυναμώνουν και τα προστατεύουν από την εξάρτηση. Θέματα που μπορούμε να επεξεργαστούμε είναι τα εξής: αυτογνωσία – αυτοεκτίμηση – αυτοπεποίθηση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων, ικανότητα αναγνώρισης επιθυμιών, ικανότητα να θέτει κανείς ρεαλιστικούς στόχους, ικανότητα να παίρνει αποφάσεις.
Οι κοινωνικές δεξιότητες επίσης είναι σημαντικές αφού οι δράσεις στον τομέα πρόληψης αφορούν ανθρώπους και διαπροσωπικές σχέσεις. Θα ασχοληθούμε  λοιπόν με  τα παρακάτω: Βελτίωση επικοινωνίας, ενεργητική ακρόαση, αναγνώριση και σεβασμός της διαφορετικότητας, ομαδική εργασία-συνεργασία, επίλυση συγκρούσεων.
3. Στη συνέχεια θα γίνει οργάνωση και υλοποίηση της παρέμβασης ανάλογα με τις δυνατότητες, προτεραιότητες και τον χρόνο των μελών σε συνεργασία με τα στελέχη του Κέντρου πρόληψης. Η ανάληψη υπεύθυνων έργων μέσα στην κοινότητα ενισχύει την αυτοεκτίμηση του εθελοντή. Σε συνεργασία με τους εθελοντές μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το Κέντρο Πρόληψης και τη φιλοσοφία της πρόληψης, συγγραφή άρθρων, συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, δημόσιες σχέσεις, ενημέρωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και άλλων γονέων και συναδέλφων, οργάνωση δραστηριοτήτων: καλλιτεχνικών, αθλητικών κ.α.
Γενικότερα, οι δράσεις είναι καλό να επιλέγονται από τους ίδιους τους εθελοντές ανάλογα με τις δυνατότητες τους.
 Τον Ιούνιο δημιουργήσαμε μια σύντομη ομάδα εθελοντών με συμμετοχή ατόμων που  ήθελαν να συνεισφέρουν στην οργάνωση δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών (26/6/05). Από κοινού οργανώσαμε καλλιτεχνικό εργαστήρι και συναυλία και τους ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο του Κέντρου Πρόληψης Χίου.
 Θεωρούμε ότι η συμμετοχή στη συγκεκριμένη ομάδα θα είναι διασκεδαστική, ευχάριστη, προσιτή σε όλους και εναρμονισμένη με τη φιλοσοφία μας. Οι εθελοντές θα  νιώθουν αποδεκτοί και αναγνωρισμένοι σε σχέση με τις δράσεις που κάνουν ενώ θα μαθαίνουν πράγματα χρήσιμα για την καθημερινή τους ζωή. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Κέντρου: 22710-40704, 20838

Κέντρο Πρόληψης Χίου
Αλίνα Πουλάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κλινική Ψυχολόγος