Αρχική Νέα Οικονομία Επτά ξενοδόχοι στον Αναπτυξιακό. Δημιουργούνται 35 νέες θέσεις εργασίας

Επτά ξενοδόχοι στον Αναπτυξιακό. Δημιουργούνται 35 νέες θέσεις εργασίας

12

Από την έναρξη ισχύος (Απρίλιος του 2005) του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 έχουν εγκριθεί δέκα (10) επενδυτικά σχέδια (3 στη Λέσβο και 7 στη Χίο) με συνολικό εγκριθέν κόστος 12.234.400,00 € τα οποία θα λάβουν δωρεάν επιχορήγηση το ποσό των 6.726.415,00 € που αποτελεί το 55% περίπου του εγκριθέντος κόστους.


Από τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια:


α)  Τα επτά (7) αφορούν ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και θα πραγματοποιηθούν στο Νομό Χίου και με την υλοποίησή τους θα δημιουργηθούν 35 νέες θέσεις απασχόλησης και 141 νέες κλίνες.


β) τα τρία (3) αφορούν την μεταποίηση και θα πραγματοποιηθούν στο νησί της Λέσβου και με την υλοποίησή τους θα δημιουργηθούν 12 νέες θέσεις απασχόλησης.