Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωκοινοβούλιο: Στα όρια της φτώχειας 72 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες

Ευρωκοινοβούλιο: Στα όρια της φτώχειας 72 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες

8

Στα όρια της φτώχειας 72 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες, του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Μανώλη Μαυρομμάτη

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα από έρευνα της Eurostat, 72 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται στα πρόθυρα της φτώχειας. Η μεγαλύτερη απειλή αφορά χώρες οι οποίες παρά την κοινωνική προστασία και τις παροχές του κράτους, οι πολίτες τους δεν είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίσουν το πρόβλημα λόγω ενδογενών παραγόντων. Στις χώρες αυτές, μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών έχουν μέσο εισόδημα κάτω από το όριο του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος. Ενδεικτικά, στη Σλοβακία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα το 21% του πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα φτώχειας και ακολουθούν η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία με 19%. Στις χώρες αυτές, το ποσοστό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο χωρίς την παρέμβαση του κράτους υπό μορφή κοινωνικών ενισχύσεων (συντάξεις, ταμεία, κοινωνική ασφάλεια, κ.λ.π.). Συγκεκριμένα, χωρίς την κρατική παρέμβαση, η Σλοβακία θα αντιμετώπιζε ποσοστό φτώχειας της τάξεως του 43%, με την Ιταλία να την ακολουθεί με ποσοστό 42%, την Ελλάδα με 41% και την Ισπανία και τη Λιθουανία με 40%.

Συγκριτικά, στην Ευρώπη των 25, οι πλουσιότερες χώρες έχουν περίπου πέντε (4.6) φορές μεγαλύτερο εισόδημα  από τις φτωχότερες, ενώ και στις 25 χώρες ισχύει ότι η παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού με την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αυξάνουν το εισόδημα του πολίτη, είναι σωτήρια για μεγάλο μέρος του πληθυσμού προκειμένου αυτό να μην φτάσει στα όρια της φτώχειας.


Με μεγάλη ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα φτώχειας στην Ευρώπη των 25 χωρών-μελών, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μανώλης Μαυρομμάτης, κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να πληροφορηθεί “εάν τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή για την καταπολέμηση της φτώχειας έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά και σε ποιο βαθμό. Επίσης, εάν προτίθεται η Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα και πολιτικές δεδομένου ότι τα νέα στοιχεία δεν καταδεικνύουν μείωση της φτώχειας και εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των πληθυσμών των κρατών – μελών της Ε.Ε.”. 


Στο καίριο ζήτημα της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που εφαρμόζονται ή που θα εφαρμοστούν στο μέλλον, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ρώτησε: “πώς προτίθεται η Ε.Ε. να συνεισφέρει αποτελεσματικότερα μέσω του προϋπολογισμού της, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος που απειλεί τα κράτη-μέλη, ακόμα και αυτά με τους υψηλότερους δείκτες κοινωνικής ευημερίας”, με την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φτώχειας να μη μείνει μόνο στα χαρτιά.     


ΧΩΡΑ- Ποσοστό φτώχειας (με κρατική ενίσχυση)- Αριθμός κατοίκων στα όρια της φτώχειας (συμπεριλαμβανομένης κρατικής ενίσχυσης)
Ποσοστό φτώχειας (χωρίς κρατική ενίσχυση)
Ιρλανδία
21%
832 χιλ.
36%
Ελλάδα
21%
2,3 εκατ.
41%
Σλοβακία
21%
1,1 εκατ.
43%
Ιταλία
19%
11 εκατ.
42%
Πορτογαλία
19%
1,9 εκατ.
26%
Ισπανία
19%
7,9 εκατ.
40%
Μεγ. Βρετανία
18%
10,6 εκατ.
33%
Εσθονία
18%
243 χιλ.
41%
Λιθουανία
17%
585 χιλ.
40%
Πολωνία
17%
6,5 εκατ.
49%
Λετονία
16%
371 χιλ.
43%
Γερμανία
15%
12,3 εκατ.
35%
Βέλγιο
15%
1,5 εκατ.
44%
Κύπρος
15%
107 χιλ.
26%
Μάλτα
15%
595 χιλ.
30%
Αυστρία
13%
1 εκατ.
43%
Ολλανδία
12%
1,9 εκατ.
36%
Δανία
12%
645 χιλ.
38%
Γαλλία
12%
7,1 χιλ.
44%
Φιλανδία
11%
570 χιλ.
40%
Σουηδία
11%
983 χιλ.
45%
Λουξεμβούργο
10%
44 χιλ.
39%
Ουγγαρία
10%
1 εκατ.
32%
Σλοβενία
10%
200 χιλ.
36%
Τσεχία
8%
815 χιλ.
39%
Συνολικά αποτελέσματα
16%
72 εκατ.
40% 


 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του κ. Μαυρομμάτη (0032 2 2847334)
mmavrommatis@europarl.eu.int
??


??


??


??