Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Ανισότητες στην αντιμετώπιση καρκινοπαθών

Ανισότητες στην αντιμετώπιση καρκινοπαθών

10

 ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

Βαρύνουσα πανευρωπαϊκή έκθεση αναδεικνύει τις έντονες ανισότητες στη θεραπεία του καρκίνου στην Ευρώπη.”
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, Βέλγιο – 6 Οκτωβρίου 2005. Μια έκθεση που έφερε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Karolinska σε συνεργασία με την Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, αναδεικνύει τις έντονες ανισότητες που παρατηρούνται στην πρόσβαση των ασθενών σε αντικαρκινικές θεραπείες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και προτρέπει να αναληφθεί δράση από τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων.
Στην έκθεση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από απεριόριστες παροχές της εταιρείας F. Hoffmann La-Roche Ltd, με τίτλο “Μια πανευρωπαϊκή συγκριτική μελέτη για την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα κατά του καρκίνου”, διαπιστώθηκε ότι, πάρα τα αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα των νέων, πρωτοποριακών θεραπευτικών επιλογών, οι ασθενείς στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε αυτά και ότι η ταχύτητα με την οποία οι ασθενείς επωφελούνται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χώρα στην οποία ζουν.
Στην έκθεση συμπεριλήφθηκαν δεκαεννέα χώρες, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% του πληθυσμού της Ευρώπης. Η Αυστρία, η Ισπανία και η Ελβετία κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις, όσον αφορά την έγκαιρη υιοθέτηση και διάθεση των νέων φαρμάκων κατά του καρκίνου, ενώ χώρες, όπως το Ην. Βασίλειο, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Νορβηγία και η Πολωνία βρίσκονταν στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.
Στην ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου και δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση, ο δρ. Nils Wilking του Ινστιτούτου Karolinska εξήγησε ότι: “Οι ασθενείς αναγκάζονται να περιμένουν για μεγάλο διάστημα, προκειμένου να επωφεληθούν από τις νέες θεραπείες, ενώ το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εισαγωγή νέων φαρμάκων είναι η βολονταριστική κατανομή των οικονομικών πόρων και κατάρτιση των προϋπολογισμών των εθνικών συστημάτων υγείας από τους διαμορφωτές πολιτικής και τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων.
Οι δρ. και δρ. Wilking και Jonsson τονίζουν, ότι το συνολικό κόστος ιατρικής περίθαλψης των καρκινοπαθών στις χώρες που εξετάστηκαν υπολογίζεται σε 120 ευρώ ανά πολίτη, δηλαδή μόλις στο 5% του συνόλου των δαπανών για την υγεία. Το κατά κεφαλήν κόστος των αντικαρκινικών φαρμάκων στην Ευρώπη κυμαίνεται από 7 έως 16 ευρώ ανά πολίτη. Οι δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους θεραπείας του καρκίνου στην Ευρώπη με ποσοστό 60% έως 94% επί του συνόλου, ενώ τα φάρμακα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 10% των δαπανών. Το μερίδιο των δαπανών ιατρικής περίθαλψης για τον καρκίνο είναι πολύ μικρότερο από τα βάρη που συνεπάγεται η ασθένεια.
“Μια βελτιωμένη προσέγγιση για τους Ευρωπαίους καρκινοπαθείς θα ήταν, να υιοθετήσουμε μια ευρύτερη οπτική όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και το κόστος αυτών των φαρμάκων για τους ασθενείς και την κοινωνία και να καθιερώσουμε ένα πιο ορθολογικό σύστημα κατανομής πόρων στα συστήματα υγείας΄”, διευκρίνισε ο δρ. Bengt Jonsson, της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης. “Αξίζει να τονίσουμε, ότι οι νέες θεραπείες απευθύνονται συνήθως σε σαφώς προσδιορισμένες ομάδες πληθυσμού”, συνέχισε. Επίσης, ο δρ. Jonsson πρόσθεσε τα εξής: “Έχουμε παραδείγματα άριστης πρακτικής σε ορισμένες χώρες, οι οποίες προσπαθούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε πρωτοποριακές θεραπείες. Αυτά τα παραδείγματα πρέπει να εξεταστούν ως προς την εφαρμοσιμότητά τους και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.”
Περαιτέρω, η έκθεση υποστηρίζει ότι, αν και οι νέες θεραπευτικές μέθοδοι αυξάνουν γενικά τις δαπάνες για την υγεία, τα οφέλη για την επιβίωση των ασθενών και τη θεραπεία του καρκίνου πρέπει να τύχουν αναγνώρισης. Η έρευνα που διενεργήθηκε στις Η.Π.Α. από τον δρ. Frank Lichtenberg του Πανεπιστημίου Columbia δείχνει, ότι η πρόσβαση σε νεότερα φάρμακα κατά του καρκίνου αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών.
“Η έκθεση αυτή καταδεικνύει τις ανισότητες που παρατηρούνται στην πρόσβαση των ασθενών στα αντικαρκινικά φάρμακα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Πιστεύουμε ότι αυτές οι ανισότητες δεν πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται”, συμπέραναν οι δρ. και δρ. Wilking και Jonsson. “Ελπίζουμε ότι η έκθεση αυτή θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων, ώστε να αντιδράσουν άμεσα και να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανισότητες προς όφελος όλων των Ευρωπαίων καρκινοπαθών.”