Αρχική Νέα Οικονομία «Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδιων»στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδιων»στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

10

Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε η Δράση 2.9.2 «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την καταχώριση των Επιχειρήσεων στο ΕΜΑS, (Κανονισμός (ΕΚ) 761/2001) ή /και για την απόκτηση Οικολογικού Σήματος προϊόντων (Κανονισμός (ΕΚ) 1980/2000)

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών ή τουριστικών Επιχειρήσεων προκειμένου να εισαχθούν στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΜΑS ή να αποκτήσουν Οικολογικό Σήμα προϊόντων.


Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες μεταποιητικές ή τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, που μπορούν να υποβάλλουν περιβαλλοντικά σχέδια κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 ( ΕΜΑS).Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να αποκτήσουν Οικολογικό Σήμα προϊόντων, θα πρέπει τα προτεινόμενα προϊόντα να εμπίπτουν σε κάποιες από τις ομάδες κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1980/2000 (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ – ECOLABEL).


Ειδικές προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις:  1. Να μην έχουν υπογράψει σύμβαση στο πλαίσιο του Α΄ και του Β΄ κύκλου της δράσης 2.9.2.

  2. Να υποβάλλουν μία μόνο πρόταση έργου.

  3. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση

4. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων (καθεστώς de minimis) που έχουν χορηγηθεί στην κάθε επιχείρηση την τελευταία τριετία από την υποβολή της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000 ΕΥΡΩ.


.


Η διάρκεια των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης υλοποίησης του έργου μεταξύ του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και της επιχείρησης.


Επιλέξιμες δαπάνες είναι:


Α) Αμοιβές συνεργατών / εμπειρογνωμόνων.


Β) Δαπάνες επαλήθευσης και δοκιμών.


Γ) Προμήθεια Η/Μ (Μηχανολογικού ) και λοιπού εξοπλισμού.


Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% των έργων του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 176.000 €.


Προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2006.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠεριφέρεια για επίσκεψη Τσίφτη σε Οινούσσες
Επόμενο άρθροΔιήμερο εκδηλώσεων για το νερό, από τους ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ