Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Ψήφισμα ΠΑΝΔΟΙΚΟ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ψήφισμα ΠΑΝΔΟΙΚΟ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

10

Απαιτείται η αλλαγή πλεύσης στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης στρατηγικής στον τομέα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, εκτιμά το 17ο Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ).
Στο ψήφισμα του Συνεδρίου (πραγματοποιήθηκε 7-9 Οκτωβρίου και έγινε σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΚΕ και τη ΝΑ Λέσβου) επισημαίνεται ότι πέρα από τη μείωση της κατανάλωσης χρειάζεται να υπάρξει ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
“Η ανυπαρξία μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής που θα δίνει έμφαση στις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης των ΑΠΕ και η απίστευτη γραφειοκρατία σε ότι αφορά την αδειοδότησή τους σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση της κοινής γνώμης, είναι οι κύριες αιτίες για τη σημερινή εικόνα”, σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Μεταξύ των σημείων που επισημαίνονται στο ψήφισμα του Συνεδρίου είναι και η ανάγκη διαμόρφωσης μιας πολιτικής ειδικά για τα νησιά που θα επιτρέψει να εκμεταλλευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα προτείνεται η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών τόσο μεταξύ τους όσο και με το ηπειρωτικό δίκτυο καθώς και θέματα αποθήκευσης ενέργειας.
Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Μάρκος Μεννής σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι εντάχθηκε αυτή η πρόταση στο ψήφισμα.
Επίσης προτείνονται τα εξής:
* Ισχυρά κίνητρα για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας με έμφαση στην οικιακή κατανάλωση και τα δημόσια κτίρια.
* Ορθολογικοποίηση και απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ, με κριτήριο την υψηλή προτεραιότητα τους για την επίτευξη των Εθνικών και Κοινοτικών Στόχων.
* Η υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής από τη ΔΕΗ -πάντοτε με περιβαλλοντικούς όρους- για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τα νέα έργα ΑΠΕ.
* Άμεση θεσμοθέτηση ενός Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Συνδυασμού με σαφή κριτήρια για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ και περιβαλλοντική προστασία,.
* Ισχυρά θεσμικά κίνητρα και νομοθετικά διασφαλισμένο ανταποδοτικό όφελος για τους Δήμους που προωθούν έργα ΑΠΕ.
* Ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής ενέργειας από βιοκαύσιμα.
* Είναι απολύτως αναγκαίο μαζί με το νέο θεσμικό πλαίσιο να εκπονηθεί πρόγραμμα μέτρων εφαρμογής και μηχανισμό συνεχούς παρακολούθησής και αξιολόγησής του.
Απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τονίζει το ΠΑΝΔΟΙΚΟ  είναι η ενεργοποίηση και συμπαράταξη των τοπικών κοινωνιών με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠυρκαγιά στην περιοχή του Χαλκειούς
Επόμενο άρθρο“Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος” – παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος