Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωβουλή- Μαρία Κασσιώτου: Νέες θέσεις απασχόλησης σε αγροτικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Ευρωβουλή- Μαρία Κασσιώτου: Νέες θέσεις απασχόλησης σε αγροτικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές

26

Νέες θέσεις απασχόλησης και στήριξη των νέων σε αγροτικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Απάντηση της Επιτροπής στην ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ

“Το κάθε κράτος μέλος κάνει τη δική του αξιολόγηση στους διάφορους τομείς εφαρμογής και εκτιμά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων”. Αυτό απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση που υπέβαλε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσεως των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων που αφορούν στην κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική ανέλιξη νέων που ζουν σε αγροτικές, νησιωτικές, ορεινές, αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικά προβλήματα. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ζήτησε επίσης να πληροφορηθεί από την Επιτροπή, εάν στο νέο σχεδιασμό της για την περίοδο 2007 – 2013 περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, ώστε να προωθηθεί η ένταξη στο φυσικό κοινωνικό περιβάλλον τους και να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να ζουν σε αυτό.


Στην τρέχουσα περίοδο η Ελλάδα επωφελείται από χρηματοδότηση του Στόχου 1, συνεχίζει την απάντησή της η Επιτροπή. Ειδικότερα, δέχεται χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η οποία έχει σαν στόχο την υποστήριξη πολιτικών για την εκπαίδευση την κατάρτιση και την απασχόληση. Χρηματοδοτείται επίσης από μια σειρά άλλων προγραμμάτων, όπως το EQUAL, URBAN II και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το SOCRATES για την εκπαίδευση και το LEONARDO DA VINCI για την επαγγελματική κατάρτιση, τα οποία απευθύνονται σε ομάδες νέων που περιλαμβάνονται στην ερώτηση. Μέσω των προγραμμάτων συνεργασίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση η Κοινότητα υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, και προωθούν την ενσωμάτωση διδασκομένων σε απομακρυσμένες περιοχές.


Αναφορικά με τον σχεδιασμό για τη νέα περίοδο 2007 – 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα στρατηγική προσέγγιση. Πρόκειται για μια προσπάθεια που έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενό των προγραμμάτων θα είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, το πλαίσιο των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Συνοχή, περιλαμβάνει ειδική πρόταση για την ανάπτυξη των περιφερειών και των πόλεων, ενώ ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών γυναικών και νέων στις αγροτικές περιοχές με ενέργειες που συνδέονται με τη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου και με την ποιότητα ζωής. Ειδικότερα για τους νέους που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα δράσει προληπτικά, ώστε να αποτρέψει την πληθυσμιακή αφαίμαξη. Ταυτόχρονα, θα στηρίξει ενέργειες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ένταξη των νέων.
Με τη σειρά τους τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι στο Εθνικό Πλαίσιο Ανααφοράς και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα θα προωθούν τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των προαναφερόμενων ομάδων.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕνδιαφέρον για δίκη Μερετάκη
Επόμενο άρθροΕυρωβουλή- Μαρία Κασσιώτου: Μέτρα κοινωνικής πολιτικής για την Προστασία του Θεσμού της Οικογένειας