Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωβουλή- Μαρία Κασσιώτου: 55.000 € για στήριξη νέων αγροτών απομακρυσμένων περιοχών

Ευρωβουλή- Μαρία Κασσιώτου: 55.000 € για στήριξη νέων αγροτών απομακρυσμένων περιοχών

4

55.000 ευρώ για στήριξη των νέων αγροτών των  απομακρυσμένων ευρωπαϊκών  περιοχών : Απάντηση του Συμβουλίου σε ερώτηση της ευρωβουλευτού της Ν.Δ., κ. ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ“Η προστασία της υπαίθρου   και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα των απομακρυσμένων περιοχών  εξακολουθούν να είναι τομείς προτεραιότητας  της ΕΕ”. Αυτό προκύπτει από την  απάντηση του άγγλου εκπροσώπου του Συμβουλίου, κ. Alexander Douglas, στην ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου.


Η ελληνίδα ευρωβουλευτής, σε πρόσφατη ερώτησή της, ζήτησε να πληροφορηθεί ” πώς εκτιμά το Συμβούλιο τα αποτελέσματα της χρήσεως των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων ως προς την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική ανέλιξη νέων που ζουν σε αγροτικές, νησιωτικές, ορεινές, αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές,  καθώς και περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικά προβλήματα, ενόψει του τέλους της περιόδου προγραμματισμού 2000 – 2006″.  Ζήτησε εξίσου να ενημερωθεί για το εάν ο νέος σχεδιασμός  για την περίοδο 2007-2013 περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στα άτομα  αυτών των ομάδων, ώστε να προωθηθεί η ένταξη στο φυσικό κοινωνικό περιβάλλον τους και να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να ζουν σε αυτό.


Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου δήλωσε ότι το Όργανο δεν έχει ακόμη εξετάσει την επίδραση των διαρθρωτικών ταμείων στην κοινωνική ενσωμάτωση, εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη των νέων που ζουν σε περιοχές με δημογραφικά προβλήματα. Η τρίτη έκθεση συνοχής για την οικονομική και κοινωνική πολιτική, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου 2004, καταγράφει την πρόοδο που έχει έως τώρα επιτευχθεί μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων σχετικών οικονομικών εργαλείων. Μέρος της έκθεσης επικεντρώνεται στην επίδραση κοινοτικών πολιτικών στην ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και τη συνοχή, καθώς και στην προστιθέμενη αξία των διαρθρωτικών πολιτικών σε αυτούς τους τομείς.


Το Συμβούλιο γνωρίζει τον σπουδαίο ρόλο που παίζουν οι νέοι αγρότες, κυρίως για την αξιοποίηση του αγροτικού περιβάλλοντος και τη  βιώσιμη  ανάπτυξη . Το 2003 μόνο το 24% των ευρωπαίων αγροτών ήταν άτομα κάτω των 45 ετών. Η απαραίτητη γενεαλογική ανανέωση είναι δυνατό να επιτευχθεί   μέσω ειδικών μέτρων πρόωρης συνταξιοδότησης. Κατά την τρέχουσα περίοδο 2000 – 2006   σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό  διατίθενται στους νέους αγρότες προκειμένου να βοηθηθούν στην εγκατάσταση των επιχειρήσεών τους. Πρόσφατα, το Συμβούλιο υιοθέτησε μια σειρά μέτρων μέσα στο πλαίσιο του Κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη 2007 – 2013 και συγκεκριμένα ενισχύσεις που ανέρχονται στο ύψος των 55.000 ευρώ ως βοήθεια για κάθε νέο αγρότη.


Στη δευτερολογία της, η κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου αφού ευχήθηκε να αποφασισθεί γρήγορα η χρηματοδότηση, ρώτησε εάν θα υπάρξει παράλληλη στήριξη της παιδείας και της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας των περιοχών αυτών.
 Απαντώντας  ο κ. Douglas αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί, καθώς και στην αίσθηση του “επείγοντος” για σύναψη συμφωνίας όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία ορόσημο για την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών είναι το φθινόπωρο του 2005. Το πλαίσιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής στρατηγικής θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί έως το τέλος του 2005,  οπότε τα κράτη μέλη θα μπορέσουν  να υποβάλουν αντίστοιχα εθνικά στρατηγικά σχέδια δράσης. Αυτά τα σχέδια  θα περιλαμβάνουν ποσοτικούς στόχους για την χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, καθώς και κριτική για την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΆνοιξε τις πύλες της η Philoxenia 2005
Επόμενο άρθροPoll: τι λένε οι αναγνώστες μας για τις χαμηλές τιμές υδραργύρου