Αρχική Νέα Τοπικά Συνέδριο ΚΕΔΚΕ: όχι στο 42%

Συνέδριο ΚΕΔΚΕ: όχι στο 42%

9

 
Οχι στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει εκλογή δημάρχων με ποσοστό 42% από την πρώτη Κυριακή είπε η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρόδο.
Οι σύνεδροι καταψήφισαν με ανάταση των χεριών το σχέδιο νόμου, ενώ με ανάλογη πλειοψηφία η ΚΕΔΚΕ τάχθηκε και κατά των 5 υπερπεριφερειών που προωθεί η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σάββατο, ενώ λόγω της απεργίας της 10ης Νοεμβρίου (δεν πραγματοποιήθηκε η πτήση για Ρόδο) μικρή ήταν η συμμετοχή των Χιωτών αιρετών, ενώ η ΤΕΔΚ Χίου εκπροσωπήθηκε από το Διαμαντή Σκουλούδη.
Στην επικαιρότητα του συνεδρίου μπήκε και το θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών μετά την κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στη Ρόδο οι κάτοικοι της Τήλου, του μικτού νησιού των Δωδεκανήσων, που από την 1η Νοεμβρίου δεν έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης:

“ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου ενισχύονται οι υπερεθνικοί οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί, οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες όλο και περισσότερο προσφεύγουν στο κοντινότερο επίπεδο εξουσίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Για την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση, η Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση και η θεσμική αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου της στην τοπική ανάπτυξη, αποτελούν στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της αξιοπιστίας των αντιπροσωπευτικών και συμμετοχικών θεσμών, της ανταγωνιστικής οικονομικής παρέμβασης, της αειφόρου ανάπτυξης, της επίτευξης της κοινωνικής συνοχής.

Η Αυτοδιοίκηση, με βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά κυρίως τα μεγάλα ανοικτά ζητήματα της αποκέντρωσης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης των περιφερειακών θεσμών στη χώρα μας, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο, το να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένας νέος κύκλος μεταρρυθμίσεων με κέντρο την Αυτοδιοίκηση. Μεταρρυθμίσεις που θα καταλήγουν στην θεσμική ολοκλήρωση του θεσμού, θα εναρμονίζουν την Αυτοδιοίκηση με τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, θα της προσδίδουν τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου πολιτικού οργανισμού σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό σύστημα.

Η Αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας:

– την πολιτική συγκυρία, με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας να θέτουν ζήτημα επανεξέτασης των δομών της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης και

– την πολύτιμη επιστημονική συνδρομή του Ι.Τ.Α.,

συμμετέχει στον εθνικό διάλογο που άνοιξε πρόσφατα, διατυπώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία:

– Διαπνέεται και ενσωματώνει τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής.

– Αξιοποιεί την ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία καθώς και την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση.

– Στοχεύει στην απλούστευση των δομών και δίνει στη διαφάνεια ύψιστη προτεραιότητα.

– Σε τελική ανάλυση, υπηρετεί τους στόχους του αποτελεσματικού κράτους και της ισχυρής κοινωνίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του 2005 της ΚΕΔΚΕ αποφάσισε τα παρακάτω:

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Το διοικητικό σύστημα της χώρας διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:

-το εθνικό επίπεδο

-το περιφερειακό επίπεδο

-το τοπικό επίπεδο

και επομένως μόνον σ’ αυτά τα τρία επίπεδα συγκροτούνται οι δομές της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

1.1. Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση ενισχύει τις επιτελικές δομές και λειτουργίες της στην κατεύθυνση του “κράτους-στρατηγείου”, αποσυγκεντρώνει και αποκεντρώνει αρμοδιότητες, πόρους και μέσα στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο και στηρίζει σύμφωνα με τις Συνταγματικές επιταγές την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Τ.Α., για την ανάληψη της εφαρμογής των εθνικών δημόσιων πολιτικών και τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

1.2. Στο περιφερειακό επίπεδο, συγκροτείται η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (β΄ βαθμός Τ.Α.) με την εκλογή των οργάνων της, με τη διατήρηση των νομαρχιών ως διαμερισμάτων και με αρμοδιότητες: το σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, την περιφερειακή εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών και τη μελέτη-κατασκευή-συντήρηση των έργων περιφερειακής και νομαρχιακής κλίμακας. Κύρια νομιμοποιητική βάση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι η αρμοδιότητές της στον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Θεωρούμε εύλογη τη γεωγραφική αναπροσαρμογή των ορίων των σημερινών Περιφερειών με κατεύθυνση τη μείωση του αριθμού τους.

1.3. Ειδικότερα για τη Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση, προτείνουμε τη συγκρότησή της στο επίπεδο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας (Αττικής, Θεσσαλονίκης) με την ανάληψη όλων των μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων και λειτουργιών, τη συγκρότηση συνδέσμων Ο.Τ.Α. για τις αρμοδιότητες διαδημοτικού χαρακτήρα, την ένταξη όλων των φορέων της Μητροπολιτικής περιοχής σε ένα Μητροπολιτικό Σύστημα στο πλαίσιο του οποίου θα ασκείται μια σύγχρονη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση.

Για τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση, προτείνουμε ένα πρόγραμμα θεσμικών ρυθμίσεων και μέτρων πολιτικής, ώστε το 2010 να γίνει η εκλογή των νέων αιρετών οργάνων.

Διευκρινίζεται ότι η πρότασή μας δεν εμπεριέχει οποιαδήποτε μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Α΄ βαθμό σε άλλο επίπεδο, όπως εξάλλου προβλέπεται και από το Σύνταγμα.

1.4. Οι παραπάνω διοικητικές μεταρρυθμίσεις συνοδεύονται από Φορολογική Αποκέντρωση. Φορολογική Αποκέντρωση, χωρίς πρόσθετους φόρους, σε συνδυασμό με μεταφορά αρμοδιοτήτων στον πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Παράλληλα, μετατροπή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σε Ταμείο συνοχής και αλληλεγγύης για την ενίσχυση των ασθενέστερων Ο.Τ.Α.

Βασικοί στόχοι της πρότασής μας: Η αυτοδιοίκηση της ευθύνης, η κοινωνία της ευθύνης, η αποκατάσταση της έννοιας της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην πραγματική τους διάσταση. Ο φορολογούμενος πολίτης βλέπει πώς διατίθενται οι πόροι που εισφέρει στην Αυτοδιοίκηση και ελέγχει τη διαχείρισή τους.

2. ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Το προτεινόμενο σχέδιο Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα έχει μεν χρήσιμες βελτιώσεις, αλλά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα οράματα της Αυτοδιοίκησης.

Γιατί:

α) Δεν ενσωματώνει διατάξεις που θα εκπληρώνουν στη συνταγματική επιταγή για:

– Αρχές κατανομής αρμοδιοτήτων.

– Την οικονομική αυτοδυναμία.

– Την πλήρη χρηματοδότηση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων.

β) Δεν κατοχυρώνει την καταστατική θέση των αιρετών, με την άρση των επιφυλάξεων του άρθρου 7 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΧΤΑ)

Παρόλα αυτά το Συνέδριο ζητά την ταχεία προώθηση και ψήφιση του Κώδικα όπως έχει διαμορφωθεί με ορισμένες αναγκαίες βελτιώσεις που προτείνονται, κρίνοντας ότι έχει γίνει μια πραγματικά σημαντική δουλειά, που επιλύει αρκετά από τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2.2. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Κυβέρνηση εμμένει στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος χωρίς κανένα διάλογο και με ισχνά επιχειρήματα. Το 42% περιορίζει τη βάση δημοκρατικής νομιμοποίησης του Δημάρχου, οδηγεί σε πολώσεις και αποτρέπει ευρύτερες συναινέσεις και συνεργασίες στις τοπικές κοινωνίες.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτή την πρωτοβουλία και εμμένουμε στην απόφαση του Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου εκλογικού συστήματος με το 50% σύν ένα.

2.3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση και ζητούμε την υποστήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων στην άμεση προώθηση και εφαρμογή των ακόλουθων θεσμικών ρυθμίσεων και μέτρων πολιτικής:

-τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των πολιτών

-τον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου

– τον έλεγχο σκοπιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α.

– την θεσμική και οικονομική κατοχύρωση των συμβασιούχων

– τις πειθαρχικές διώξεις και τους καταλογισμούς των αιρετών

– την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

– τη μεταφορά των Λιμενικών Ταμείων στους Δήμους

– την Αγροφυλακή που υποκαθιστά τη Δημοτική Αστυνομία

– τη θεσμοθέτηση του ρόλου της Τ.Α. στις ΣΣΕ

– την πλήρη χρηματοδότηση της μερικής απασχόλησης

– τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Αστυνομίας από τον κρατικό προϋπολογισμό

– τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών

– τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης των παραβόλων

– Ενόψει του ότι διαφαίνεται κυβερνητική πρωτοβουλία να ονομασθεί η επόμενη βουλή Αναθεωρητική, καλούμε το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για προώθηση όλων των θεσμικών θεμάτων της Αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με τη συνταγματική αναθεώρηση.

2.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(α) Ν. 1828/1989:

– Επαναπροσδιορισμός των χρηματοδοτικών πηγών των ΚΑΠ προς την κατεύθυνση της ενίσχυσής τους στο πλαίσιο του 1828/89, ιδιαίτερα ενόψει της εφαρμογής περιορισμού των φορολογικών συντελεστών στο ΦΕΦ & ΝΠ.

– Να εφαρμοστεί το άρθρο 102 του Συντάγματος και όλες οι μεταφερθείσες αρμοδιότητες να χρηματοδοτούνται πλήρως, με ειδική γραμμή του προϋπολογισμού, εκτός ΚΑΠ.

– Να λειτουργήσει η Επιτροπή, που αποτελείται από τους Γ.Γ. των ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΟ και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ν. 1828/1989.

– Σαφής αποτύπωση του συνόλου των κυβερνητικών δεσμεύσεων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2006, που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες συμβασιούχων (σχολικοί φύλακες, ΑΜΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι) που μονιμοποιούνται με το προεδρικό διάταγμα 164/2004.

– Από κοινού αξιολόγηση των προνοιακών δομών.

(β) Παρακρατηθέντα: Ζητούμε την άμεση συμφωνία της καταβολής των παρακρατηθέντων πόρων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περσυνού Συνεδρίου μας, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους (2005).

(γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ παρουσιάζει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την απορροφητικότητά του με αποτέλεσμα την επενδυτική απραξία των Ο.Τ.Α.

Προτείνεται:

1. Άμεση δημοπράτηση του συνόλου του προγράμματος από τους Ο.Τ.Α.

2. Συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

(δ) Πιστοληπτική πολιτική.

Το ΤΠ&Δ δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, είναι αγκιστρωμένο σε ψηλά και αντιοικονομικά επιτόκια

Προτείνεται:

1. Άμεση αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

2. Όλοι οι Ο.Τ.Α. να ανοίξουν έντοκο λογαριασμό στα τέσσερα υποκαταστήματα του ΤΠ&Δ και να έχουν on line δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης του λογαριασμού τους.

3. Ειδικά επιτόκια για απαλλοτριώσεις.

4. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, περισσότερο αποτελεσματικά για τους Ο.Τ.Α.

(ε) Έλεγχος των Ο.Τ.Α. και διαφάνεια

Οι υπάρχοντες πολυάριθμοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αντί να συμβάλλουν στον ουσιαστικό έλεγχο και τη διασφάλιση της διαφάνειας στους Ο.Τ.Α., έχουν αποτύχει. Είναι προφανές ότι μας βρίσκει ριζικά αντίθετους η σύσταση του νέου Σώματος Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών που ετοιμάζεται και για την Αυτοδιοίκηση.

Προτείνουμε:

– Ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των Δήμων.

– Ριζική βελτίωση του ελέγχου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής.

– Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου των οικονομικών πράξεων των Ο.Τ.Α.

– Να προβλεφθεί ερμηνευτική διάταξη σύμφωνα με την οποία να θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους και Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και συνδέσμους πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισμών τους, εφόσον: α) το είδος της δαπάνης προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ή συνάδει με τις αρμοδιότητες των παραπάνω φορέων όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (π.χ. άρ. 24 Π.Δ. 410/95, άρ. 8 Π.Δ. 30/96 κλπ.), ανεξαρτήτως της τήρησης της νόμιμης διαδικασίας μέσω της οποίας δημιουργείται για τους παραπάνω φορείς η υποχρέωση εξόφλησης της δαπάνης και ανεξαρτήτως του ύψους δαπάνης, β) έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα, γ) αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο ότι ο σκοπός για τον οποίο διενεργήθηκαν έχει επιτελεσθεί και δ) δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ και ζητούμε τη συνέχισή τους:

-Για την αξιοποίηση από την Τ.Α. όλων των δυνατοτήτων που απομένουν στο Γ΄ Κ.Π.Σ.

-Για τη συστηματική και ολοκληρωμένη προετοιμασία της συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

– Για την προγραμματική συνεργασία της ΚΕΔΚΕ με το Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

– Για την επιδότηση της αστικής συγκοινωνίας στην περιφέρεια.

– Για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες να διευκολυνθεί νομοθετικά και οικονομικά η διαδικασία κτίσης ακτοπλοϊκών μέσων μέσα από πρωτοβουλίες τοπικών κοινωνιών και Τοπικών Αρχών, σε απομονωμένα νησιά.

– Για την προώθηση της ανακύκλωσης σε συνεργασία με τις Εταιρείες Ανακύκλωσης.

– Για την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνεργασία με το ΠΑΝΔΟΙΚΟ.

– Για την εμπέδωση κλίματος συνεργασίας με άλλους κοινωνικούς εταίρους, όπως το ΤΕΕ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

– Για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μας για την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, τον ηλεκτρονικό δήμο και την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού (με αξιοποίηση του Ε.Π./Κ.τ.Π.).

-Για την εξάλειψη των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΕΣ Α.Ε.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη συγκρότηση των 5 “Υπερπεριφερειών” και των “Αναπτυξιακών Α.Ε.” και εμμένουμε στη συγκρότηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ως του βασικού θεσμού περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.

Επομένως σε καμιά περίπτωση δεν συμφωνούμε με τις 5 “Υπερπεριφέρειες” που αποτελούν άλλο ένα ενδιάμεσο επίπεδο, με ρόλο διοικητικό και ρόλο αναπτυξιακού προγραμματισμού και αφαιρούν από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, πριν ακόμη από τη γέννησή της, τον σημαντικότερο ρόλο και τον αποχρώντα λόγο της υπάρξής της: την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι διαφωνούμε πλήρως με τη θεσμική πρόβλεψη των 5 ή 13 Αναπτυξιακών Εταιρειών που θα επιχειρήσουν να λειτουργήσουν ως κρατικές εταιρείες κατασκευής των τεχνικών έργων των Ο.Τ.Α. (Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, πλειοψηφία κρατικών εκπροσώπων), γιατί όχι μόνον είναι μια ατελέσφορη προσπάθεια δημιουργίας νέων κρατικών δομών, αλλά και γιατί οδηγούν στην “κρατικοποίηση” της Αυτοδιοίκησης.

Στόχος μας είναι η προετοιμασία και ενδυνάμωση όσων Ο.Τ.Α. μπορεί να είναι τελικοί δικαιούχοι των έργων και των δράσεων του Δ΄ Κ.Π.Σ. Παράλληλα, το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ να προωθήσει τη συγκρότηση δομών στις 13 Περιφέρειες, ως ενδιάμεσων φορέων του Δ΄ Κ.Π.Σ. και ως υποστηρικτικών μηχανισμών των Ο.Τ.Α. που έχουν αδυναμία πρόσβασης ή/και υλοποίησης έργων και δράσεων στα Εθνικά και τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Προτείνουμε στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να συγκροτήσουν μια εθνική μεταναστευτική πολιτική, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου των μεταναστών, ξεκινώντας από το επίπεδο της Τ.Α.

Επίσης, σε κάθε Δήμο να συγκροτηθούν συμβούλια μεταναστών τα οποία σε συνεργασία με την Τ.Α. να αποτελέσουν παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών ομαλής ένταξης των μεταναστών.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕλευθέρια 2005 από τους Προσκόπους
Επόμενο άρθροΑλλάζει ο καιρός, προειδοποίηση Λιμεναρχείου για θυελλώδεις νοτιάδες