Αρχική Νέα Τοπικά Υπουργείο Εσωτερικών για συμβούλια Νεολαίας- ανακοίνωση ΟΝΝΕΔ

Υπουργείο Εσωτερικών για συμβούλια Νεολαίας- ανακοίνωση ΟΝΝΕΔ

9

Σύμφωνα με Σχέδιο Νόμου, που κατατίθεται εντός των προσεχών ημερών στη Βουλή, τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θεσμοθετούν τη σύσταση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Νέων (δημοτικών και κοινοτικών) σε όλους τους δήμους και κοινότητες της Χώρας.
Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν τον συμμετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει στους νέους ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας της Χώρας,  τη δραστηριοποίησή τους στα τοπικά κοινά. Με τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Νέων δίνεται η δυνατότητα σε νέους να εκφράσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους για θέματα που τους αφορούν.
Μέσω της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων επιτυγχάνεται η εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών και η προβολή των αναγκών των νέων. Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων παρέχουν τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της, ενώ συντελούν και στην αντιμετώπιση του χάσματος των γενεών, αφού φέρνουν σε επαφή και διάλογο τους νέους με τις τοπικές  -εκλεγμένες- αρχές και τους επίσημους τοπικούς φορείς. Η λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων συμβάλλει στην υιοθέτηση κριτικής στάσης με σκοπό να τους βοηθήσει να ολοκληρωθούν ως πολίτες.
Οι εκλογές προκηρύσσονται εντός των  τριών πρώτων  μηνών από την έναρξη του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου και διενεργούνται εντός μηνός σε όλους τους δήμους και κοινότητες της Χώρας. Την ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών έχει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι εκλογές διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προβλέπεται ο τρόπος ανάδειξης και συγκρότησης των οργάνων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νέων, καθώς και η επιχορήγησή τους από τους προϋπολογισμούς των δύο Υπουργείων, με εγγραφή σε ειδικό λογαριασμό του οικείου δήμου ή κοινότητας,  υπέρ  των  δημοτικών και κοινοτικών  συμβουλίων  νέων.
Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης και συγκρότησης νομαρχιακών συμβουλίων νέων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται η δυνατότητα εκπροσώπησης των δημοτικών, κοινοτικών και νομαρχιακών συμβουλίων νέων σε πανελλήνιο επίπεδο από την Ένωση Τοπικών Συμβουλίων Νέων (Ε.ΤΟ.ΣΥ.Ν.).


Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νομοσχεδίου αυξάνεται η θητεία των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων κατά ένα χρόνο, οπότε γίνεται τετραετής, και επιπλέον δεν επιτρέπεται, αφ’ ενός μεν η εκλογή σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά για δύο συνεχείς θητείες, και αφ’ ετέρου για περισσότερο από δύο θητείες συνολικά. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε μέλη Δ.Ε.Π. άσκησης διοικητικών καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο χωρίς αυτά να παρακωλύονται και αποξενώνονται, εξ αυτού του λόγου, από το κύριο έργο τους που είναι η διδασκαλία και η έρευνα.
Εξάλλου, η τετραετής θητεία των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων και Κοσμητόρων επιτρέπει την καλύτερη ανάπτυξη και ανάδειξη του έργου της Πρυτανείας και Κοσμητείας λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τετραετής προγραμματισμός θα αποτελεί κύριο στοιχείο της λειτουργίας όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων στα Πανεπιστήμια.
Επιπλέον η διάταξη αυτή προτείνεται προς ψήφιση σ’ αυτή τη χρονική περίοδο ώστε να αποτραπεί αιφνιδιασμός των υποψηφίων, που ενδεχομένως  θα προκαλούσαν ανεπίκαιρες νομοθετικές μεταβολές. Τέλος, σημειώνεται ότι ανάλογες ρυθμίσεις θεσπίζονται και για τα αντίστοιχα αξιώματα των Τ.Ε.Ι.

 

 

Ανακοίνωση ΟΝΝΕΔ
“…Η ΟΝΝΕΔ με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχεται την ανακοίνωση του εν λόγω σχεδίου νόμου και συγχαίρει τους συναρμοδίους υπουργούς καθώς και την Γ.Γ. Νέας Γενιάς, που εγκαίρως αντιλήφθηκαν τη σημασία και τις δυνατότητες του θεσμού των ΔΗΣΥΝ και άμεσα προέβησαν στην θέσπιση θεσμικού πλαισίου, σε αντίθεση με άλλους που επί χρόνια δεν τολμούσαν να προχωρήσουν σε ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η ΟΝΝΕΔ επεσήμανε εξ αρχής τις δυνατότητες του θεσμού και έχει εισηγηθεί ήδη από τα τέλη του 2004 την θεσμοθέτηση αιρετών ΔΗΣΥΝ. Η Κυβέρνηση, με την ανακοίνωση του ως άνω σχεδίου νόμου, προέβη σε μια τολμηρή, αλλά και καθοριστική κίνηση, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτικοποίηση των νέων και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά.
Πιστεύουμε ότι τα αιρετά ΔΗΣΥΝ θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για όλες τις πολιτικές νεολαίες και για όλους τους νέους της Χώρας και περιμένουμε με ενδιαφέρον την τελική έγκρισή του σχεδίου νόμου από την Βουλή των Ελλήνων.
Οι νέοι, όλοι μαζί, από όλους τους πολιτικούς χώρους, θα κληθούμε να συνεισφέρουμε έμπρακτα και με συναίνεση, σε τοπικό επίπεδο, τη δημιουργικότητα και την ενέργειά μας σε έναν θεσμό που θα έχει ως αντικείμενο και ως στόχο το κοινό όφελος της Νεολαίας της Ελλάδος”.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔρομέας ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου!
Επόμενο άρθροΕκδήλωση ΚΚΕ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση