Αρχική Νέα Τοπικά Φορέα Διαχείρισης για τον Κάμπο προτείνει ο συνδυασμός “Χίος Παρόν & Μέλλον”

Φορέα Διαχείρισης για τον Κάμπο προτείνει ο συνδυασμός “Χίος Παρόν & Μέλλον”

15


 

 Ο νομαρχιακός συνδυασμός “Χίος Παρόν & Μέλλον” κατέθεσε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του Κάμπου.
Η πρόταση κατατέθηκε κατά τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Τετάρτης και αποφασίστηκε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίασή του.
Με την πρόταση αυτή η νομαρχιακή αντιπολίτευση ουσιαστικά απαντά στην πρόταση του δήμου Χίου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου, της Ν.Α. της ΔΑΕΧ και της ΕΝΑ, με την οποία προτείνεται να συσταθεί ειδικό γραφείο στη ΔΑΕΧ που θα ασχοληθεί με τον Κάμπο.
Σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης του συνδυασμού “Παρόν & Μέλλον” η προτεινόμενη από το δήμο Προγραμματική Σύμβαση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα, αφού το μόνο που προβλέπει είναι επικαιροποίηση των μελετών, που έχουν γίνει για τον Κάμπο, καταγραφή του θεσμικού πλαισίου, συναντήσεις φορέων και διερεύνηση για την εξεύρεση πόρων. Όμως όλα αυτά, τονίζεται στην πρόταση του νομαρχιακού συνδυασμού, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκείνο που σήμερα απαιτείται είναι να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα μελετών και ιδεών που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς. Επομένως μετά από ένα χρόνο (διάρκεια της σύμβασης) δε θα έχουμε κανένα καινούριο στοιχείο για τη διαχείριση του Κάμπου ή τουλάχιστον τίποτα επιπλέον από αυτά που θα είχαμε μέσα στα συνήθη πλαίσια λειτουργίας των Αναπτυξιακών, χωρίς τη σύσταση του Ειδικού Γραφείου της ΔΑΕΧ και το ξόδεμα των 60.000 Ευρώ.
Είναι λοιπόν φανερό, συνεχίζει το κείμενο του συνδυασμού, ότι με την Προγραμματική Σύμβαση δεν κατατίθεται μία συγκροτημένη πρόταση που να προχωρήσει το ζήτημα του Κάμπου προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά περισσότερο στοχεύει στο να “καταδείξει” το ενδιαφέρον των τοπικών μας αρχών για τον Κάμπο, αφού όμως πρώτα φρόντισαν να χάσουν κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία που υπήρξε στα πλαίσια της Γ’ Ευρωπαϊκής Προγραμματικής Περιόδου. Παράλληλα, δεν αξιοποιήθηκαν ούτε καν και οι υφιστάμενες υποδομές, που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ, όπως το Κέντρο “Γιώργος Καλουτάς” και το “Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών για τη Μεσογειακή Διατροφή”.
Ακολούθως η πρόταση της νομαρχιακής αντιπολίτευσης κάνει μία σύντομη αναφορά στα συμπεράσματα από τη μελέτη που είχε εκπονήσει το 2002 η ΕΝΑ για να καταλήξει στην ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης για τον Κάμπο, κάτι άλλωστε που είχε συμφωνηθεί και κατά τη σύσκεψη που είχε γίνει στη Νομαρχία το καλοκαίρι.
“Η περιοχή του Κάμπου μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή οικοανάπτυξης, αφού συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτεί ο νόμος και μπορεί να συσταθεί ΝΠΙΔ για τη διαχείρισή του” τονίζεται στην πρόταση. Μάλιστα η πρόταση προχωρεί σε λεπτομερή περιγραφή των σκοπών και του τρόπου συγκρότησης του Φορέα Διαχείρισης και καταλήγει, παραθέτοντας τη σχετική νομοθεσία, ότι με τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης όχι μόνον θα υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησής του από τα αρμόδια συμβαλλόμενα Υπουργεία, αλλά επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν και πολλές θέσεις εργασίας.
Μετά την κατάθεση της πρότασης του συνδυασμού, ο επικεφαλής του Γιάννης Γαϊσίδης δήλωσε ότι εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα ξεκινήσει μία  διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών με έμφαση την ενημέρωση των Καμπούσων και των φορέων του Κάμπου.

Ακολουθεί όλη η πρόταση

 

 

ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ
Πρόταση για τη Σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Κάμπου
Χίος, 30 Νοεμβρίου 2005 “Χίος Παρόν & Μέλλον”

Περιεχόμενα
Αξιολόγηση της πρότασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
    1
Η Μελέτη για τον Κάμπο   3
To υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τη δημιουργία Φορέα
Διαχείρισης…………………………………………………………………………..4
Πρόταση      9

Αξιολόγηση της πρότασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
0 δήμος Χίου κατέθεσε πρόταση με τίτλο: “Για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με στόχο την προώθηση λύσεων για την ανάπτυξη του Κάμπου. Τα βασικά σημεία της πρότασης αυτής είναι τα εξής:
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο Δήμος Χίου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, η ΔΑΕΧ και η ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ.
2. Κύριος φορέας υλοποίησης της σύμβασης είναι η ΔΑΕΧ, η οποία θα αναλάβει να συστήσει Ειδική Υπηρεσία, που θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο στέλεχος και θα αναλάβει:
a. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία, επικαιροποίηση κ.τ.λ. όλων των μελετών, που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα και αφορούν τον Κάμπο.
b. Την καταγραφή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
c. Καταγραφή των εμπλεκομένων φορέων.
d. Διοργάνωση   συναντήσεων των εμπλεκομένων φορέων   και επίτευξη της μεταξύ τους συνεργασίας.
e. Επεξεργασία όλων των στοιχείων και τεκμηρίωση προτάσεων.
f. Διερεύνηση για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση σχεδίων.
3. Η ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ θα παρέχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία της.
4. 0 Δήμος Χίου  και η  Ν.Α.  θα χρηματοδοτήσουν τη ΔΑΕΧ με 60.000
Ευρώ (από 30.000 Ευρώ ο κάθε ένας φορέας.
5. Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ο ένας χρόνος.
Το έργο όμως που αναλαμβάνει να εκτελέσει η ΔΑΕΧ  έχει ήδη πραγματοποιηθεί κυρίως με την τελευταία μελέτη που έχει εκπονήσει η ΕΝΑ το 2002, για λογαριασμό της Ν.Α.
Στην εν λόγω μελέτη περιέχονται όλα όσα ζητούνται να γίνουν σήμερα από τη ΔΑΕΧ.
Π.χ. Στη σελίδα 61 της μελέτης αυτής περιλαμβάνεται πλήρης καταγραφή όλων των διαθέσιμων στοιχείων για τον Κάμπο (Μελέτες, Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία).
Στη σελίδα 57 περιγράφεται πλήρως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς είτε του δημόσιου τομέα είτε του ιδιωτικού (σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά) που σχετίζονται με τον Κάμπο είναι επίσης πλήρως καταγραμμένοι.
Επομένως, ως προς αυτό το σκέλος η ΔΑΕΧ δεν έχει να προσθέσει τίποτε επιπλέον. Επομένως απομένουν: Η διοργάνωση των συναντήσεων (d), η Επεξεργασία  όλων των στοιχείων (e)  και  η τεκμηρίωση  προτάσεων  και  η Διερεύνηση για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση σχεδίων (f).
Τίθεται όμως το ερώτημα: Γιατί πρέπει να συσταθεί ειδικό γραφείο με δαπάνη 60.000 Ευρώ για εργασίες που θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιες οι Αναπτυξιακές (ΔΑΕΧ ή ΕΝΑ), στα πλαίσια των συνήθων εργασιών τους; Άλλωστε τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται στους βασικούς σκοπούς των Αναπτυξιακών; Μήπως καθημερινά δεν εργάζονται πάνω στην επεξεργασία στοιχείων και την τεκμηρίωση προτάσεων καθώς και στην αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων;
Επομένως μετά από ένα χρόνο (διάρκεια της σύμβασης) δε θα έχουμε κανένα καινούριο στοιχείο για τη διαχείριση του Κάμπου ή τουλάχιστον τίποτα επιπλέον από αυτά που θα είχαμε μέσα στα συνήθη πλαίσια λειτουργίας των Αναπτυξιακών, χωρίς τη σύσταση του Ειδικού Γραφείου της ΔΑΕΧ και το ξόδεμα των 60.000 Ευρώ.
Η πρόταση για τη σύναψη της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης στερείται συγκεκριμένων στόχων, προσανατολισμού και ιδεών καθώς επίσης συγκεκριμένων και ξεκάθαρων βημάτων, μέσω των οποίων θα αξιοποιηθούν όλα όσα σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας για την ανάπτυξη και ανάδειξη του Κάμπου. Μας γυρίζει και πάλι στην αρχή (με επικαιροποιήσεις, καταγραφές, συσκέψεις κ.ά) σαν να μην έχουν προηγηθεί και κατατεθεί μέχρι τώρα αξιόλογες και ρεαλιστικές προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος. Δεν γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι εκείνο που προέχει είναι να εξευρεθεί ο βέλτιστος τρόπος για τη διαχείριση του Κάμπου και όχι μία ακόμη ετήσια αναβολή της επίλυσης του προβλήματος.
Είναι λοιπόν φανερό ότι σήμερα δεν κατατίθεται μία συγκροτημένη πρόταση που να προχωρήσει το ζήτημα του Κάμπου προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά περισσότερο στοχεύει στο να “καταδείξει” το ενδιαφέρον των τοπικών μας αρχών για τον Κάμπο, αφού όμως πρώτα φρόντισαν να χάσουν κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία που υπήρξε στα πλαίσια της Γ’ Ευρωπαϊκής Προγραμματικής Περιόδου. Παράλληλα, δεν αξιοποιήθηκαν ούτε καν και οι υφιστάμενες υποδομές, που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ, όπως το Κέντρο “Γιώργος Καλουτάς” και το “Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών για τη Μεσογειακή Διατροφή”.
Η Μελέτη για τον Κάμπο
Όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, εκείνο που σήμερα προέχει είναι να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την αποτελεσματική διαχείριση του Κάμπου. Καταδείξαμε δε ότι η πρόταση του δήμου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης δεν θα προσθέσει τίποτα το ουσιαστικό προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τη Μελέτη για τον Κάμπο της ΕΝΑ, που εκπονήθηκε το 2002, προτείνεται η δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας Κάμπου λόγω:
α. Του ενδιαφέροντος ενός ευρέως φάσματος τοπικών φορέων και παραγόντων την περιοχή και της επιθυμίας τους να συνεργαστούν για την δημιουργία και ανάπτυξή της.
β. Της εξαιρετικής σπουδαιότητας της περιοχής, αφού η ανάπτυξή της μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη ολόκληρου του Νομού.
γ. Της συνεχιζόμενης υποβάθμισης της περιοχής, λόγω ενδογενών και εξωγενών παραγόντων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εξαιτίας της υποβάθμισης, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής.
δ. Της ιδιομορφίας της περιοχής, όπως αυτή έχει αναλυθεί, που απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση και προσέγγιση και επομένως δεν μπορεί να υπαχθεί στις δραστηριότητες των ήδη λειτουργουσών εταιρειών των Ο.Τ.Α.
ε. Της θετικής εμπειρίας και της αποτελεσματικότητας ομοειδών εταιρειών σε περιπτώσεις οικισμών ιδιαίτερης σπουδαιότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ως προς τη στελέχωση και οργάνωση της Εταιρείας προτείνεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργεία, Υπηρεσίες, ΟΤΑ κ. ά).
Ακολούθως αναλύονται οι σκοποί και ο τρόπος οργάνωσης της Εταιρείας καθώς επίσης παρατίθεται και μία ανάλυση της βιωσιμότητάς της, η οποία εμφανίζεται οριακή. Για το λόγο αυτό η Μελέτη προτείνει να εξεταστεί η δημιουργία ΝΠΔΔ, το οποίο θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του χωρικού – αναπτυξιακού σχεδιασμού και της διαχείρισης της περιοχής του Κάμπου.
Ταυτόχρονα προτείνεται και η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες της Εταιρείας η του ΝΠΔΔ, αφού η Μελέτη διαπιστώνει ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στην αποτελεσματική λειτουργία της, λόγω του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Εκείνο λοιπόν που συνάγεται από την εν λόγω μελέτη είναι η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός ειδικού φορέα για τη διαχείριση του Κάμπου, κάτι άλλωστε που αναγνωρίστηκε σχεδόν από όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νομαρχία το περασμένο καλοκαίρι.
To υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης
Σήμερα είμαστε σε θέση να πούμε ότι υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Κάμπου.
Δύο είναι τα θεσμικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να το πετύχουμε: 0 Ν.1650/86 “για την Προστασία του Περιβάλλοντος” και ο Ν.2742/99 “Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη”
Σύμφωνα με το Ν. 1650/86 Άρ. 18 παρ.1, 2 & 3
” Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα ή η μοναδικότητά τους.
Χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα περιοχές, μεμονωμένα στοιχεία ή σύνολο της φύσης και του τοπίου, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογικής γεωμορφολογικής, βιολογικής επιστημονικής ή αισθητικής σημασίας τους. Οι περιοχές, τα στοιχεία ή το σύνολο της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να χαρακτηρίζονται, σύμφωνο με το κριτήρια του άρθρου 19, ως:
Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης.
Περιοχές προστασίας της φύσης
Εθνικά πάρκα.
Προστατευόμενοι  φυσικοί σχηματισμοί, Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου.
Περιοχές οικοανάπτυξης.”
Στο άρθ. 19 παρ. 5, του ίδιου νόμου ορίζεται:
“Ως περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταμένες περιοχές που μπορούν να περιλαμβάνουν χωριά ή οικισμούς, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται:
a. H προστασία και η βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους.
b. H ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων που μπορεί να επιτευχθεί και με την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των συνθηκών της τοπικής οικονομίας. Στις περιοχές οικοανάπτυξης  μπορούν να ασκούνται μικρής κλίμακας παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες προσαρμόζονται   στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική  αρχιτεκτονική.  Ιδιαίτερα  ενθαρρύνεται η ανάπτυξη   του αγροτουρισμού   με  χρησιμοποίηση αγροτικών  κατοικιών, ξενώνων, κάμπιγκ και άλλων κατασκευών. Βιομηχανικές δραστηριότητες  είναι  δυνατό   να επιτρέπονται, εφ’ όσον ευνοούν την   οικονομική αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και  δεν προκαλούν   υποβάθμιση   του περιβάλλοντος ασυμβίβαστη με το χαρακτήρα των περιοχών αυτών.
c. H   εκπαίδευση   και   η   μύηση   του κοινού στους τρόπους και στις μεθόδους αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών.
d. H ανάπαυση και η αναψυχή του κοινού.
Οι παραπάνω σκοποί πραγματοποιούνται με βάση ειδικά σχέδια ανάπτυξης και διαχείρισης.”
Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι η περιοχή του Κάμπου μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή οικοανάπτυξης, αφού συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτεί ο νόμος.
Στο Ν. 2742/99 άρ. 15 “Διοίκηση και Διαχείριση προστατευμένων περιοχών” και παρ. 1α & 1β αναγράφεται:
“Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του όρθρου 21 του ν. 1650/1986, μπορεί να συνιστώνται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης, με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο όρθρο 18 του ν. 1650/1986, καθώς και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης κατά το όρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 B./28.12.1998) και να καθορίζονται τα όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας. To νομικό αυτό πρόσωπα έχουν την έδρα τους μέσα ή κοντά στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα προστατευόμενα αντικείμενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργω ν.
Με το προεδρικό διάταγμα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 μπορεί να συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως κοινός φορέας διαχείρισης για το σύνολο των προστατευόμενων αντικειμένων μιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, με έδρα εντός της ενότητας αυτής ή να υπάγεται η διοίκηση και διαχείριση ενός ή περισσότερων προστατευόμενων αντικειμένων στην αρμοδιότητα υφιστάμενου φορέα διαχείρισης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού αυτού προσώπου μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα ή γραφεία του σε προστατευόμενες περιοχές από αυτές που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του.
Σύμφωνα με τη παρ. 1γ, “…η ανάθεση αρμοδιοτήτων στο ΝΠΙΔ γίνεται με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του νομικού προσώπου που αναλαμβάνει τις πιο πάνω αρμοδιότητες και η οποία καλείται σύμβαση διαχείρισης. Στη σύμβαση αυτήν προσδιορίζονται οι συμβαλλόμενοι φορείς, η διάρκεια, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης από τον ανάδοχο φορέα των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, ο τρόπος και τα ποσό χρηματοδότησης των δαπανών της διαχείρισης, ο τρόπος, το όργανο και η διαδικασία εποπτείας και ελέγχου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων του ανάδοχου φορέα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας εξειδικεύονται το περιεχόμενο και η διαδικασία σύναψης συμβάσεων διαχείρισης, το κριτήρια επιλογής των φορέων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.”
Στην παρ. 2 περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης. Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
“…Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης.
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών.
Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.
Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης.
Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων.

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους.
Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευόμενων αντικειμένων, σύμφωνο με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο προεδρικά διατάγματα.
Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή μισθώνονται από το φορέα διαχείρισης κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων …”
Στην επόμενη παράγραφο καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης του Φορέα:
“0/ φορείς διαχείρισης διοικούνται από επταμελή έως ενδεκαμελή διοικητικά συμβούλια (Δ.Σ.) που συγκροτούνται από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, του Υπουργείου Γεωργίας, άλλων αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργείων, της οικείας περιφέρειας και των οικείων Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, κοινωνικών επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευόμενου αντικειμένου, από ειδικούς επιστήμονες, καθώς και από εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν, σύμφωνο με το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικό θέματα. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και είναι πρόσωπο με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο αριθμός των μελών του Δ Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του όρθρου 21.”
Στην παρ. 5 καθορίζονται οι πόροι του Φορέα Διαχείρισης:
“Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τη Χρηματοδότηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, σε βάρος του προϋπολογισμού τους.
Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του φορέα διαχείρισης.
Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο φορέας διαχείρισης, καθώς και αμοιβές οπό την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στο πλαίσιο των σκοπών του για λογαριασμό τρίτων.

Έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευόμενου αντικειμένου, όπως έσοδα από εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις. Από τα έσοδα αυτά, ποσοστό 30% αποδίδεται ετησίως στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και διατίθεται αποκλειστικό για την αναδιανομή πόρων μεταξύ των φορέων διαχείρισης.
Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιοδήποτε αιτία.”


Ως προς τη στελέχωση η παρ. 6 αναφέρει:
“Σε κάθε φορέα διαχείρισης συνιστώνται μέχρι και είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και δέκα (10) θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, Ο αριθμός των θέσεων αυτών ορίζεται κατά φορέα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με όμοια απόφαση ο αριθμός των θέσεων μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα διαχείρισης. Συνίσταται επίσης μια θέση Διευθυντή. To προσωπικό όλων των παραπάνω κατηγοριών προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ. Σ. του φορέα διαχείρισης και απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πoυ διέπεται από τις διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας.”
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι με τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης όχι μόνον θα υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησής του από τα αρμόδια συμβαλλόμενα Υπουργεία, αλλά επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν και πολλές θέσεις εργασίας.
Πρόταση
Είναι λοιπόν φανερό ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σ’ ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του Κάμπου. Τούτο θα αποτελέσει το επιστέγασμα των προσπαθειών όλων όσων εργάστηκαν για τον Κάμπο και θα δώσει στην περιοχή τεράστια ώθηση, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που σήμερα αναστέλλουν κάθε προοπτική.
Γι αυτό προτείνουμε:
Την έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του Κάμπου με βάση τους νόμους 1650/86 και 2742/1999

 

Σελ. 2 από 1

 


 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑναβολή εγκαινίων σε ιχθυόσκαλα και φράγμα Κόρης Γεφύρι
Επόμενο άρθροΕκδήλωση της ΚΝΕ για τα σχολεία