Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Επιστολή στον Πρωθυπουργό επέδωσαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Αιγαίου

Επιστολή στον Πρωθυπουργό επέδωσαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Αιγαίου

28

Επιστολή στον Πρωθυπουργό επέδωσε αντιπροσωπία των υπαλλήλων του Υπουργείου Αιγαίου προκειμένου να του θέσουν τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα που τους απασχολούν.

 

Στην επιστολή τους οι υπάλληλοι αναφέρουν:

“κ. Πρωθυπουργέ,

Μετά την πάροδο σχεδόν δύο ετών από τη μετονομασία του Υπουργείου Αιγαίου σε Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης, διαπιστώνουμε ότι:
· Δεν υπήρξε ένα νέο ξεκίνημα με προοπτικές που θα καθιστούσε το Υπουργείο μοχλό ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου. Αντιθέτως επικρατεί αναποφασιστικότητα και αδράνεια στην αντιμετώπιση των λειτουργικών και θεσμικών ζητημάτων. 
· Το μετονομασμένο Υπουργείο συνεχίζει να έχει νεφελώδη κι ακαθόριστο θεσμικό πλαίσιο και ως εκ τούτου υφίσταται πολιτική και κοινωνική απαξίωση, γιατί δεν είναι διακριτός ο αναπτυξιακός ρόλος του και κατ’ επέκταση η αναγκαιότητα της ύπαρξής του.
· Οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο βιώνουν την ανασφάλεια που προκαλεί η κατά καιρούς φημολογία σχετικά με την κατάργησή του, ιδιαίτερα με την προοπτική αναδιάρθρωσης των περιφερειών, κι ως εκ τούτου βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση αναμονής εξελίξεων κι αισθάνονται δέσμιοι ενός Υπουργείου σε εκκρεμότητα.
· Ούτε και ο νυν Υπουργός έδωσε περιεχόμενο στις γενικόλογες υποσχέσεις για νέες αναπτυξιακές δράσεις και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον παρατηρούνται προβλήματα δυσλειτουργίας (π.χ. το Υπ.Αι.& Ν.Π. είναι η μοναδική υπηρεσία που παρέμεινε για 11 μήνες χωρίς Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ενώ παραμένει για δυο μήνες χωρίς Γενικό Γραμματέα).  Διαπιστώνουμε
o συγκεντρωτισμό του Υπουργού, γεγονός που συνεπάγεται αδράνεια των υπηρεσιών του Υπουργείου και αδιαφορία για την επίλυση των ουσιαστικών θεμάτων των εργαζομένων,
o μείωση του υπό έγκριση προϋπολογισμού του 2006 (τακτικού και ΠΔΕ).

Η κυβερνητική πολιτική που εφαρμόστηκε στο Νησιωτικό χώρο από την ίδρυση του Υπουργείου Αιγαίου μέχρι σήμερα, ήταν μάλλον αποσπασματική και χωρίς συνέχεια, αφού αποτέλεσε αντικείμενο προσωπικών επιλογών του εκάστοτε Υπουργού. Στο Υπουργείο εκχωρήθηκαν ισχνές αρμοδιότητες, συχνά καλυπτόμενες και από άλλες  υπηρεσίες ή υπουργεία, ενώ όποτε εκχωρήθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες κατέστησαν αναποτελεσματικές εξαιτίας της επικρατούσας πολυαρχίας, του ανεπαρκούς ανθρώπινου δυναμικού και των ανεπαρκών πόρων, οι οποίοι σταδιακά μειώνονται.
 
Εκτός από τη μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού του, η απαξίωση του ρόλου του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αντανακλάται στις αμοιβές των εργαζομένων σε αυτό, οι οποίοι είναι από τους πιο χαμηλόμισθους του δημοσίου. σ’ ένα διάστημα που το κόστος ζωής συνεχώς αυξάνεται, εμείς βιώνουμε εκτός από την πραγματική και ονομαστική μείωση του εισοδήματός μας, ενώ σε άλλες υπηρεσίες, και πα΄ρα τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί κατάργησης επιδομάτων, συνεχίζεται η θεσμοθέτησή τους (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στους ΟΤΑ αυξήθηκε το ποσό του επιδόματος κίνησης από 220€ σε 280€ (ΦΕΚ 1018/19-7-2005). Είναι σαν η πολιτεία να θεωρεί την προσφορά των υπαλλήλων του Υπ.Αι. & Ν.Π. λιγότερο σημαντική από αυτή των υπόλοιπων δημόσιων λειτουργών, και γι’ αυτό αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς, παρότι στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα, μια και ζουν σε απομονωμένα και παραμεθόρια νησιά με όλα όσα αυτό συνεπάγεται (ακριβότερο κόστος ζωής, δυσκολία μετακινήσεων), κι επιπλέον αντιμετωπίζουν τη γεωγραφική διασπορά ως μείζων πρόβλημα των εργασιακών τους συνθηκών. Σημειωτέον ότι στο Υπουργείο απασχολούνται μόνον 120 υπάλληλοι που πρέπει να καλύψουν (μετακινούμενοι) τις ανάγκες όλου του Αιγαίου στους τομείς δραστηριότητάς του. 

Έχουμε απογοητευτεί από τις συνεχείς εξαγγελίες χωρίς περιεχόμενο περί αναβάθμισης του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε μια χώρα που έχει τη μοναδική ιδιαιτερότητα ένα μεγάλο τμήμα της να είναι νησιωτικός χώρος, όχι μόνο θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που συνεπάγεται η νησιωτικότητα, αλλά να έχουν ήδη προσδιοριστεί και εφαρμοστεί οι πολιτικές που τη μεταβάλλουν σε πλεονέκτημα.


ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
έναν ουσιαστικό ρόλο για το Υπουργείο, αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την Νησιωτικότητα και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, βελτίωση της λειτουργικότητάς του, με στόχο την ευημερία του Νησιωτικού χώρου.

Ζητάμε συγκεκριμένη πολιτική και πρόγραμμα με συνέχεια, και πιο συγκεκριμένα:

· Ειδικό αναπτυξιακό νόμο για τις νησιωτικές περιοχές με
o Επενδυτικά κίνητρα.
o Βελτίωση των ακτοπλοϊκών διασυνδέσεων μεταξύ των νησιών.
o Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την επίλυση βασικών προβλημάτων των Αιγαιοπελαγιτών.
· Νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για το νησιωτικό χώρο (στα πλαίσια του Δ΄ κοινοτικού πλαισίου στήριξης), το οποίο θα διαχειρίζεται το Υπ.Αι. & Ν.Π.
· Αύξηση των πόρων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
· Ξεκάθαρη λύση στη μόνιμη συζήτηση περί κατάργησης ή αναβάθμισης του Υπουργείου και σεβασμό στους υπαλλήλους και το έργο τους.
· Σωστή αξιοποίηση των υπαλλήλων και αξιοπρεπείς αποδοχές.
· Ουσιαστικά κίνητρα παραμονής του προσωπικού με μισθό που να ανταποκρίνεται στα προβλήματα της νησιωτικότητας και στο αυξημένο κόστος ζωής στα νησιά. 
· Αύξηση των εκτός έδρας αποζημιώσεων. Ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να κάνουν τις εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα.
· Να επιτραπεί η αποδέσμευση (μετακίνηση, μετάταξη, απόσπαση) των υπαλλήλων που το επιθυμούν, ώστε να μην στερούνται την δυνατότητα δημιουργικής καριέρας με αξιοπρεπείς απολαβές.

Τα ανωτέρω ετέθησαν υπόψη σας και με την με την από 9-6-2005 σχετική επιστολή μας. Ευελπιστούμε αυτή τη φορά να ανταποκριθείτε στην επιστολή μας, επιδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για τη λύση των προβλημάτων μας.

 

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΜΙΝΑ ΚΟΥΡΤΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΗΛΙΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ”

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕπίκαιρη ερώτηση Τσουρή στον Πρωθυπουργό
Επόμενο άρθροΠανεπιστήμιο Αιγαίου: Η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης γιορτάζει τα 20 χρόνια της