Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Επιστολή από τον Ενιαίο φορέα Μελών ΔΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Επιστολή από τον Ενιαίο φορέα Μελών ΔΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου

49

Την ακόλουθη επιστολή με αναφορά στα προβλήματα του χώρου στο ΔΕΠ απέστειλε ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ, προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων:


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
 
Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ έχουν επανειλημμένα εκφράσει, μέσω των ακαδημαϊκών οργάνων και του συνδικαλιστικού τους φορέα, την ανησυχία τους για την υποβάθμιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος, την προσπάθεια απαξίωσης του έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού, την τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Ιδρύματος και τις συνέπειες στην ποιότητα των σπουδών που αυτό προσφέρει. Τα κρίσιμα αυτά προβλήματα έχουν προκληθεί από σωρεία αντι-ακαδημαϊκών και αντι-επιστημονικών  επιλογών και ενεργειών του Προέδρου και μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, όπως σας έχουμε αναφέρει πολύ συγκεκριμένα σε σχετική επιστολή μας.


Οι επιζήμιες αυτές ενέργειες, οι οποίες προκαλούν συνεχείς κρίσεις και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη και την αξιοπιστία του ΕΑΠ, προκάλεσαν την παρέμβασή σας και με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. Α. Κυριαζή,  σε συνάντηση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ με τον Πρόεδρο της Δ.Ε. (12/9/2005), προκειμένου να βρεθούν τρόποι γεφύρωσης του σχίσματος μεταξύ των ακαδημαϊκών οργάνων και της ΔΕ και να διασφαλισθεί η ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος. Εντούτοις, παρά και μετά την παρέμβαση του Ειδικού Γραμματέα, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συνεχίζει να δημιουργεί νέες εστίες κρίσης στο Πανεπιστήμιο, πέραν των όσων σας αναφέραμε στο από 19/10/05 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ.


Πιο συγκεκριμένα:
* ο Πρόεδρος με την ανοχή της ΔΕ του ΕΑΠ έχει προχωρήσει σε συστηματική λογοκρισία των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ του Πανεπιστημίου. Έχει ορίσει άτομο του προσωπικού του γραφείου να ελέγχει και να λογοκρίνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ενός ακαδημαϊκού forum της εκπαιδευτικής κοινότητας του Πανεπιστημίου. 
* ο Πρόεδρος και η ΔΕ του ΕΑΠ παρενέβη απροσχημάτιστα στο ακαδημαϊκό έργο μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ και ακαδημαϊκών υπευθύνων προγραμμάτων σπουδών. Χωρίς να επιδιώξουν την παραμικρή ενημέρωση παρέκαμψαν τους αρμόδιους πανεπιστημιακούς δασκάλους και διαμόρφωσαν εκ νέου και αυθαίρετα τις υποχρεώσεις των φοιτητών, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την ακαδημαϊκή αξιοπρέπεια και το κύρος των μελών ΔΕΠ διακυβεύοντας την ποιότητα των σπουδών του Πανεπιστημίου.
* ο Πρόεδρος χρησιμοποιώντας την εξουσία του και τις υφιστάμενες νομικές υπηρεσίες του ιδρύματος επιμένει σε αυθαιρεσίες (μη στέλνοντας πράξεις διορισμού) και σε δικονομικά τεχνάσματα (μη συγκαλώντας εκλεκτορικά σώματα), με αντικειμενικό σκοπό να καθυστερεί τον διορισμό νομίμως εκλεγμένων στην ανώτερη βαθμίδα μελών ΔΕΠ ή την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Προχωρεί παράλληλα σε μεθοδεύσεις πρωτόγνωρες για τα διεθνή και ελληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα, αφού αμφισβητεί όχι μόνο τους νόμους αλλά και τις αντίστοιχες νομικές γνωματεύσεις, εγκυκλίους και έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας επειδή τυχαίνει να μην είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες του.


Τα μέλη του ΕΦΜ ΔΕΠ του ΕΑΠ εκφράζουν την απογοήτευση τους για την επιμονή της Διοικούσας Επιτροπής σε μεθόδους διοίκησης ξένες προς την ακαδημαϊκή δεοντολογία και πρακτική, την αγανάκτησή τους για την επανειλημμένη αθέτηση των δεσμεύσεων για εγκαθίδρυση κλίματος ακαδημαϊκού διαλόγου και συνεργασίας, την αγωνία τους για τις συνέπειες της συνεχιζόμενης καταστρατήγησης βασικών ακαδημαϊκών αρχών και επιδείνωσης της καθημερινής λειτουργίας του Ιδρύματος. 


Σήμερα, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε από το Δ.Σ. του Ε.Φ. Συλλόγου, τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ προκειμένου να προστατέψουν την προσωπική και ακαδημαϊκή τους αξιοπρέπεια, να διαφυλάξουν το κύρος  και την ποιότητα των σπουδών στο Πανεπιστήμιο, έχοντας επίγνωση της ευθύνης τους απέναντι στους φοιτητές, αποφάσισαν να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:


* Διακηρύσσουν ότι ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΑΠ, κ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας, δεν χαίρει εμπιστοσύνης από τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ και τον θεωρούν  ακατάλληλο να ασκήσει διοίκηση στο Πανεπιστήμιό μας. Δηλώνουν σε κάθε κατεύθυνση και ειδικά στην εποπτεύουσα αρχή “Ως εδώ και μη παρέκει”.
* Ζητούν από τους εκλεγμένους Πρυτάνεις των ΑΕΙ της χώρας να αποπέμψουν προσωπικά τον κ. Π. Σιαφαρίκα από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων γιατί δεν εκφράζει την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ και συνειδητά δημιουργεί προβλήματα που καταρρακώνουν την ακαδημαϊκή αξιοπρέπεια, τις ακαδημαϊκές ελευθερίες  και το κύρος των μελών ΔΕΠ. 
* Προσφεύγουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω τους ελέγχου και της λογοκρισίας της ηλεκτρονικής αλληλογραφία τους από αναρμόδια πρόσωπα.
* Υποβάλλουν αίτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών κονδυλίων του Πανεπιστημίου και κυρίως των κονδυλίων που σχετίζονται με τα δίδακτρα των φοιτητών, μετά την άρνηση της ΔΕ του ΕΑΠ να ενημερώσει σχετικά την ακαδημαϊκή κοινότητα.
* Προγραμματίζουν την αποχή από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα με όποιες δυστυχώς συνέπειες υπάρξουν για την εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών (διεξαγωγή ΟΣΣ, Γραπτές Εργασίες, Τελικές Εξετάσεις), με σκοπό να προασπίσουν την ακαδημαϊκή τους υπόσταση, σε μια περίοδο που ο Πρόεδρος και η ΔΕ του ΕΑΠ έχουν οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση το ακαδημαϊκό προσωπικό και την ποιότητα σπουδών του  Πανεπιστημίου.
* Αποφασίζουν να ενημερώσουν με λεπτομέρεια το Υπουργείο Παιδείας, τους άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, τα μέλη ΣΕΠ και τους φοιτητές για την σωρεία των αντι-ακαδημαϊκών ενεργειών του Προέδρου και της ΔΕ του ΕΑΠ, οι οποίες έφεραν το ίδρυμα σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. 
* Καλούν τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ και τον Σύλλογό τους να συζητήσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην εκπαιδευτική μας κοινότητα και να συμπαρασταθούν στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο ακαδημαϊκό κλίμα προς όφελος των σπουδών και των φοιτητών μας.


Για την ενεργοποίηση χρονικά των παραπάνω αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Ε.Φ. Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ.


Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕπιστολή στον Πρωθυπουργό επέδωσαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Αιγαίου
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη τύπου για το γεωπάρκο Κορακάρη