Αρχική Νέα Τοπικά Εντάξεις στο πρόγραμμα: παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας Ε.Κ.Τ

Εντάξεις στο πρόγραμμα: παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας Ε.Κ.Τ

9

 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη εγκρίθηκαν οι εντάξεις  στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 στο Μέτρο 2.5 “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας Ε.Κ.Τ.” των ακόλουθων πράξεων:


* ” Κατάρτιση νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας”. Στο πλαίσιο των ενεργειών κατάρτισης ανέργων θα πραγματοποιηθούν επιμέρους προγράμματα κατάρτισης το αντικείμενο των οποίων αφορά στο εξής: Βασικές αρχές Λογιστικής – Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 100.620 Ευρώ.


* “Κατάρτιση ανέργων”. Το έργο αφορά σε δράσεις κατάρτισης ανέργων και πιο συγκεκριμένα: Παραδοσιακές κατασκευές – Αναπλάσεις -Αναπαλαιώσεις κτηρίων – Ανάπτυξη και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων – Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής με επιλέξιμο προϋπολογισμό 309.940 Ευρώ.


* “Κατάρτιση Εργαζομένων”. Το έργο αφορά σε δράσεις κατάρτισης με αντικείμενο τα εξής: Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης είναι  88.580 Ευρώ.


* “Κατάρτιση ειδικών ομάδων πληθυσμού”. Το έργο αφορά σε πρόγραμμα Κατάρτισης για 15 άτομα ειδικών ομάδων πληθυσμού μεταναστών, παλιννοστούντων, προσφύγων μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών, γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό στο θεματικό αντικείμενο Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής με επιλέξιμο προϋπολογισμό 43.740 Ευρώ.


Τελικός δικαιούχος των προαναφερόμενων πράξεων είναι ο Δήμος Χίου.


Επίσης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 στο Μέτρο 2.5 “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας Ε.Κ.Τ.” της Πράξης  με τίτλο “Κατάρτιση Εργαζομένων”. Στο πλαίσιο των ενεργειών κατάρτισης εργαζομένων θα πραγματοποιηθούν δυο επιμέρους προγράμματα κατάρτισης το αντικείμενο των οποίων αφορά στο εξής:
 1) Χρήση Η/Υ στη λειτουργία και προβολή επιχειρήσεων και
 2) Κατάρτιση στη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Τελικός δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Μύρινας και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 84.485 Ευρώ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚαι στο γάλα απαντάμε Χιώτικα!
Επόμενο άρθρο10 Δεκεμβρίου, Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παγκόσμιος Μαραθώνιος Εκκλήσεων