Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες

15


Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε ο 3ος κύκλος του προγράμματος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ”, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”  του  Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ).
Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης, του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού.
Στο πρόγραμμα “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ”, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 50%, που γεννήθηκαν από το 1950 μέχρι και το 1987, είναι άνεργοι, μισθωτοί, ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα από 01.06.2004 έως και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν, με ποσοστό μέχρι 55% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού  του επιχειρηματικού σχεδίου, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει   τα 150.000 € για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 100.000 € για τους τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού, με κατώτατο όριο τα 30.000 €.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως την 28η Φεβρουαρίου του 2006 με συστημένη επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση :
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Ξενίας 16 & Έβρου
Αθήνα 11528
Για το πρόγραμμα “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες”

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην τοπική Αντένα του ΚΕΤΑ στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου (τηλ. 2271-044524).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟδηγίες Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για τις αγορές των Χριστουγέννων
Επόμενο άρθροΣυνδικαλιστική παρέμβαση για τις κλήσεις την ημέρα της απεργίας