Αρχική Νέα Οικονομία Ενημέρωση ελαιοκαλλιεργητών για ελαιοκομικό μητρώο

Ενημέρωση ελαιοκαλλιεργητών για ελαιοκομικό μητρώο

28

Ενημέρωση και οδηγίες ελαιοκαλλιεργητών σχετικά με το σύστημα ενημέρωσης γεωγραφικών πληροφοριών στον ελαιοκομικό τομέα.” 
Οι ελαιοκαλλιεργητές που έχουν μεταβολές στα καταχωρημένα στοιχεία του ΣΓΠ – ΕΤ (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα) ή που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δήλωση ελαικοαλλιέργειας στο ΣΓΠ – ΕΤ, θα υποβάλουν στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου αίτημα τροποποίησης ή αίτησης Νέας εγγραφής στο ΣΓΠ – ΕΤ, αντίστοιχα.
Η υποβολή αιτημάτων τροποποίησης ή νεας εγγραφής θα γίνεται από την 21η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έως και 31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006, εκτός των περιπτώσεων αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας.
Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα γίνουν από τον ίδιο τον ελαιοπαραγωγό ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο.
Ο Δ.ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ
ΣΤ. ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν:
1. Νέα αίτηση παραγωγού ο οποίος δεν έχει υποβάλλει ποτέ υπεύθυνη δήλωση στο Ελαιοκομικό Μητρώο.
2. Εγγραφή νέου τεμαχίου στο Ελαιοκομικό Μητρώο
3. Διαγραφή νέου τεμαχίου στο Ελαικομικό Μητρώο και
4. Διαφωνία με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εκτυπωμένο Ελαιοκομικό Μητρώο
Να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί που προέβησαν σε τροποποίησεις κατά τα προηγούμενα έτη οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα ώστε να παραλάβουν εκτυπωμένη μορφή του διορθωμένου ελαικομικού τους και δεν έχει προκύψει από τότε άλλη τροποποίηση δεν οφείλουν να προβούν σε καμία ενέργεια.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΟΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Β) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ
Γ) ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ
Δ) ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ
1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ΑΤΕ
3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας Ελαιοκτημάτων: α) Εφόσον ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται κυριότητα (πλήρες ή επικαρπία), τίτλοι ιδιοκτησίας θεωρούνται: Το απόσπασμα Εθνικού Κτηματολογίου, Πράξεις μεταγεγραμμένες (Συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, Αποδοχή κληρονομιάς κλπ) οι οποίες συνοδεύονται από πιστοποιητικό μεταγραφής. β) όταν επικαλείται εκμετάλλευση ελαιοκτήματος, τίτλος θεωρείται κάθε σύμβαση (μισθώσεως, επίμορτης αγροληψίας, χρησιδανείου, δωρεάν παραχώρηση κλπ) Αυτές οι συμβάσεις να συνοδέυονται από τίτλους ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό αντί τίτλου το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Ένορκη Βεβαίωση μαζί με το αντίγραφο Ε9.
5. Ελαιοκομικό Μητρώο
Σε κάθε περίπτωση όπου παραγωγός προσέρχεται να εγγράψει ελαιόκτημα στο όνομά του του λόγω οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις κατοχής ή / και νομής θα προσέρχεται συγχρόνως και ο προηγούμενος νομέας του κτήματος του οποίου το ελαιοκομικό μητρώο είχε εγγραφεί το συγγεκριμένο τεμάχιο προκειμένου να αιτηθεί τη διαγραφή του.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ:
Ο παραγωγός δεν οφείλει να προσκομίσει κανένα δικαιολογητικό. Θα συμπληρώσει μία μόνο αίτηση που θα παραλάβει στην Υπηρεσία μας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠΟΛΟ: Δεύτερη ήττα ΝΟΧ από Εθνικό
Επόμενο άρθροΧριστουγεννάτικη γιορτή από το “Γλυκό μου Μανταρίνι”