Αρχική Νέα Τοπικά Η Ε.Ε. ζητά από την Ελλάδα ν’ αλλάξει το καθεστώς της ακτοπλοΐας...

Η Ε.Ε. ζητά από την Ελλάδα ν’ αλλάξει το καθεστώς της ακτοπλοΐας και να συμμορφωθεί με τις Ευρωπαϊκες Οδηγίες εντός δύο μηνών

7

Πέντε σημεία της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ακτοπλοΐας και συγκεκριμένα του νόμου 2932/2001 αλλά και του προεδρικού διατάγματος 177/74 χρειάζονται αλλαγές, προκειμένου να προσαρμοσθούν στον κοινοτικό κανονισμό 3577/92, σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η αιτιολογημένη γνώμη, που αποτελείται από ένα κείμενο εννέα σελίδων, θίγει όλα τα κρίσιμα θέματα, που αφορούν στις προϋποθέσεις δρομολόγησης των πλοίων, τον καθορισμό ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών ναύλων, της επάνδρωσης των πλοίων, της ενδιαίτησης και, τέλος, ελληνομάθειας των πληρωμάτων, και δίνει διορία δύο μηνών στην ελληνική πλευρά να συμμορφωθεί


Δήλωση αποδοχής δρομολογίου: Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία δρομολόγησης των πλοίων, η Επιτροπή σημειώνει μεταξύ άλλων: Το διοικητικό καθεστώς που τέθηκε σε εφαρμογή από την ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθεστώς απλής προηγούμενης δήλωσης που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές πρέπει να οργανώσουν στο μέτρο του δυνατού την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών…


Ο νόμος που ισχύει σήμερα δεν επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οποιοσδήποτε κοινοτικός πλοιοκτήτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα τα προς εκτέλεση δρομολόγια, αρκεί και μόνο να το έχει γνωστοποιήσει στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας»


Εγγυήσεις: για το σύστημα εγγυοδοσίας και επιβολής προστίμων που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία η Ε.Ε. σημειώνει ότι «δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή της συνέχισης των δρομολογίων, καθώς και των όρων υπό τους οποίους εκτελούνται τα δρομολόγια αυτά, παρά μόνο για τις γραμμές εκείνες για τις οποίες μπορεί να επιβληθούν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίες.


Για όλες τις άλλες γραμμές, οι πλοιοκτήτες πρέπει όχι μόνο να είναι σε θέση να αρχίσουν ελεύθερα να τις εκμεταλλεύονται μετά την υποβολή απλής προηγούμενης δήλωσης, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτουν ελεύθερα την εκτέλεση των δρομολογίων τους ή να τροποποιούν τους όρους υπό τους οποίους εκτελούνται».


Ανώτατες τιμές ναύλων: Η Ε.Ε. σχολιάζει τη σχετική υπουργική απόφαση για απελευθέρωση των τεσσάρων λιμανιών (Κύμη, Λαύριο, Ραφήνα, Ελευσίνα) και αναφέρει ότι η «απελευθέρωση των τιμών στις γραμμές αυτές είναι μάλλον συμβολική, λόγω του γεγονότος ότι αφενός οι γραμμές αυτές αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο ποσοστό των δρομολογίων που εξυπηρετούν νησιά και αφετέρου τα λιμάνια Λαυρίου, της Κύμης της Ραφήνας και της Ελευσίνας βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με το λιμάνια του Πειραιά» και συνεπώς… «δύσκολα οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν τις ’απελευθερωμένες’ γραμμές, εάν οι ναύλοι που εφαρμόζονται σε αυτές είναι υψηλότεροι από ότι οι ναύλοι για τους οποίους έχει επιβληθεί ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο».


Επάνδρωση: Για το θέμα αυτό η Ε.Ε. σημειώνει την άποψη της ελληνικής πλευράς σύμφωνα με την οποία το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού 3577/92 είναι σαφές, εφόσον προβλέπει ότι για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ νησιωτικών λιμένων τα θέματα του πληρώματος εμπίπτουν χωρίς εξαίρεση στην αρμοδιότητα του κράτους υποδοχής, ωστόσο παρατηρεί ότι «η κατά λέξη ερμηνεία που υποστηρίζεται από τις ελληνικές αρχές είναι δυνατόν να καταστήσει την απελευθέρωση των θαλασσίων ενδομεταφορών μεταξύ νησιωτικών λιμένων στην Ελλάδα άνευ νοήματος στην πράξη».


Η Επιτροπή δεν αποδέχεται αυτή την ερμηνεία και «δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις του εθνικού διατάγματος αριθ. 177/74 αντίκεινται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού 3577/92».


Ελληνομάθεια: Ανάλογη είναι η αντιμετώπιση και το θέματος της ελληνομάθειας. Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα «κράτη μέλη δεν έχουν δικαίωμα να απαιτούν υποχρεώσεις που υπερβαίνουν την τήρηση των εν ισχύι κοινοτικών ή διεθνών κανόνων (συμβάσεις STCW και SOLAS) χωρίς να περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών».


Οι ελληνικές αρχές με την από 7 Μαΐου 2004 επιστολή τους επισήμαναν τη «δυνατότητα τροποποίησης ή ενσωμάτωσης από τις ελληνικές αρχές της εν λόγω διάταξης κατά τρόπο ώστε να καταστεί συμβατή προς το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο δεν κοινοποιήθηκαν τέτοιου είδους τροποποιήσεις».


Ενδιαίτηση: Η ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της γνώμης ότι «με την καθιέρωση ελάχιστου εμβαδού που πρέπει να διατίθεται για την οικονομική θέση, με τον καθορισμό των προδιαγραφών στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται ο εσωτερικός εξοπλισμός των πλοίων και με τον καθορισμό των προϊόντων που πρέπει να πωλούνται στο πλοίο, καθώς και τέλος με την επιβολή κανόνων για διαστάσεις των διαφόρων χώρων (σαλόνια, τραπεζαρίες, κ.λπ.) των πλοίων οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 101/95 όπως τροποποιήθηκε ενδέχεται να προκαλέσουν δυσανάλογους περιορισμούς για την ελευθερία που πρέπει να απολαύουν οι ναυτιλιακές εταιρείες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους χρήστες».

Πηγή ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣτις δημοσκοπήσεις του Chiosnews «ψηφίζουν» μόνο οι αναγνώστες!
Επόμενο άρθροΕκλεψε την παράσταση το διαμαρτυρόμενο δεντράκι!