Αρχική Νέα Οικονομία Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής προγράμματος: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων

Τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής προγράμματος: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων

27

 
Το ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι τροποποιήθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στο Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04.

Σύμφωνα με τον νέο Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος:
1)Το ποσοστό της επιδότησης αυξάνεται από 40% σε 50%.
2)Για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης για ενίσχυση από το Πρόγραμμα επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 ευρώ .
3)Για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης για ενίσχυση από το Πρόγραμμα επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 117.390,00 ευρώ.
4)Προστίθεται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών η δράση: “Έργα διαμόρφωσης χώρων για προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία”.
5)Ειδικά για προτάσεις που περιλαμβάνουν ενέργειες που ανήκουν τουλάχιστον σε μια από τις  κατηγορίες :  “Έργα εξοικονόμησης και υποκατάστασης της συμβατικής πρωτογενούς    ενέργειας και εξοικονόμησης ύδατος” , “Έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας πελατών και προσωπικού”, και “Έργα διαμόρφωσης χώρων για προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ” και οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού, θα δοθεί BONUS στο ποσό χρηματοδότησης, και ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης, μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις  και160.000 ΕΥΡΩ για τις συνεργαζόμενες
6)Οι υποψήφιες επιχειρήσεις  που υπέβαλαν πρόταση σε προηγούμενους κύκλους αξιολόγησης δικαιούνται να υποβάλλουν νέα πρόταση με την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβάλλουν το ίδιο επενδυτικό σχέδιο με αυτό το οποίο είχαν χρηματοδοτηθεί από την προηγούμενη συμμετοχή τους.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία έως τις 15 Μαΐου 2006.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Στόχος του Προγράμματος είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, και τελικά και των υπηρεσιών, των μικρών καταλυμάτων, που δεν εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98 ή στο Ν.3299/04.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και ανήκουν στις κατηγορίες :Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια, ανεξαρτήτως κατηγορίας, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, Camping Δ’ κατηγορίας, Ξενοδοχεία Δ’ και Ε’ κατηγορίας, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, Ξενοδοχεία και camping Γ’ κατηγορίας και άνω. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί  να  υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 100.000€ σε περίοδο 3 ετών(Κανόνας 69/2001 de Minimis)
Οι Ενέργειες που θα θεωρηθούν επιλέξιμες για κάθε πρόταση, ώστε να χρηματοδοτηθούν, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία 1
Βελτίωση / Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. κοινόχρηστα κτίρια, βαφές, επιχρίσματα).
Κατηγορία 2
Εκσυγχρονισμός κινητού εξοπλισμού εσωτερικών χώρων (π.χ. κλιματιστικά, έπιπλα).
Κατηγορία 3
Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου (π.χ. κήποι, πέργκολες, πισίνες).
Κατηγορία 4
Επενδύσεις σε Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα).
Κατηγορία 5
Έργα εξοικονόμησης και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες).
Κατηγορία 6
Έργα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής (π.χ. πυρασφάλεια, εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων).
Κατηγορία 7
Έργα διαμόρφωσης χώρων για προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ (π.χ. ράμπες ανόδου, ανελκυστήρες, πισίνες, W.C. διαμόρφωση δωματίων, εξοπλισμός, σχετικές μελέτες για ΑΜΕΑ, κ.λπ.).


Απαραίτητος όρος προκειμένου οι προτάσεις, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, να είναι επιλέξιμες, είναι να περιλαμβάνουν ενέργειες τριών τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες. Αν κατά το χρόνο υποβολής των προτάσεων, μια επιχείρηση αποδεικνύει – τεκμηριωμένα – ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει, κατά την τελευταία 2ετία προ της υποβολής της αίτησης, ενέργειες, οι οποίες περιλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω 7 κατηγοριών, τότε μπορεί να προτείνει για ένταξη στο Πρόγραμμα ενέργειες, οι οποίες περιλαμβάνονται σε λιγότερες από τρεις (3) κατηγορίες.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας  έως 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκ.€ Η επιχείρηση θα πρέπει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον τρία (3) έτη, έστω και εποχικά, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής ιδιοκτήτη ή μισθωτή και να διαθέτει Ειδικό Σήμα λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εφόσον ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης που ισχύουν για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις. Το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης στο συνολικό προϋπολογισμό της κοινής πρότασης ορίζεται ως εξής:για επένδυση που θα προταθεί από 3 και πλέον συνεργαζόμενες επιχειρήσεις: 40% και για επένδυση που θα προταθεί από 2 επιχειρήσεις: 40%.


Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην τοπική Αντένα του ΚΕΤΑ στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου (τηλ. 2271-044524).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το μεσημέρι στο Δ. Ομηρούπολης
Επόμενο άρθροΠρωτοχρονιάτικη ρίμα 2006 από τον Ιάκωβο Μπριλή