Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Απάντηση Επιτρόπου στο Δημήτρη Παπαδημούλη για το θέμα των νερών

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Απάντηση Επιτρόπου στο Δημήτρη Παπαδημούλη για το θέμα των νερών

9

* Κακή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για τη διαχείριση των υδάτων διαπιστώνει η Κομισιόν
* Διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας
* Απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα σε ερώτηση Δ. Παπαδημούλη


Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας απαντώντας (3 Ιανουαρίου 2006) σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, διαπιστώνει πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας και δρομολογεί τρεις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας.


Αναλυτικότερα, ο κ. Δήμας αναφέρει στην απάντησή του ότι ναι μεν “η Ελλάδα μετέφερε στην οικεία εθνική έννομη τάξη την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα  με το Νόμο 3199/2003, ωστόσο, από εξέταση του εν λόγω κειμένου προκύπτει ότι σειρά διατάξεων της οδηγίας δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως (άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11(2)-(6), 13(4), 14, καθώς και τα παραρτήματα II-VIII)! Δηλαδή, σχεδόν η οδηγία στο σύνολό της!
Ο Έλληνας Επίτροπος στην απάντησή του επισημαίνει ότι  “ο ελληνικός Νόμος 3199/2003 θεσπίζει ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο χρήζει περαιτέρω εφαρμογής, μέσω προεδρικών διαταγμάτων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής, τα οποία είναι αναγκαία για μια πλήρη ενσωμάτωση, δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί και γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή”. Επί παραδείγματι, ο νόμος, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ θα ίδρυε μια Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων που θα είχε την ευθύνη κατάρτισης προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδάτων της χώρας. Ο φορέας αυτός δεν έχει συσταθεί ακόμη. “Ως εκ τούτου, κινήθηκε, τον Ιούλιο 2005, διαδικασία επί παραβάσει. Η απάντηση των ελληνικών αρχών εξετάζεται από την Επιτροπή, η οποία δεν θα διστάσει να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η πλήρης και ορθή μεταφορά της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα στην οικεία εθνική έννομη τάξη”.


Επιπλέον, σύμφωνα πάντοτε με την απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, “η Ελλάδα δεν υπέβαλε τις εκθέσεις εφαρμογής που ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας (προσδιορισμός των επιμέρους λεκανών απορροής ποταμού και αρμοδίων αρχών) και στο άρθρο 5 (ανάλυση χαρακτηριστικών, πίεση, επιπτώσεις στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος). Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασίες επί παραβάσει”.


Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα προάγει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων με βάση τις ποτάμιες λεκάνες και απαιτεί μια μακροπρόθεσμη πολιτική για τα νερά, η οποία φαίνεται ότι απουσιάζει από τη χώρα μας.


Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας που δεν τηρούνται είναι πολύ σημαντικές και αφορούν στην κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών (άρθρο 6), στα ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος (άρθρο 7), στην παρακολούθηση της κατάστασης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων και των προστατευόμενων περιοχών (άρθρο 8), στην ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος (άρθρο 9), στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (άρθρο 13) και στην πληροφόρηση του κοινού και διαβουλεύσεις (άρθρο 14).


Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:
“Η απάντηση του αρμοδίου Eπιτρόπου καταγράφει κρίσιμες καθυστερήσεις και ελλείμματα σε ένα τομέα σημαντικό για την δημόσια υγεία. Για πολλοστή φορά η χώρα μας οδηγείται προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για πλημμελή και καθυστερημένη εφαρμογή θετικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Αναμένουμε τις εξηγήσεις και κυρίως τις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ”.


Γραφείο Τύπου


* Η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ΣΥΝ στο ευρωκοινοβούλιο σητν ιστοσελίδα www.syn-europe.gr

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚαινούριο φρούτο στην οδό Ι. Καλαμπόκα!
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο, 14/1/2006